Landschap - Weg

LTO Noord blij met verwerpen en intrekken moties

Vorige week werden zowel in Groningen als in Drenthe moties verworpen of ingetrokken. LTO Noord had over beide moties een negatieve zienswijze ingediend bij de verschillende statenpartijen.

Minder bestrijdingsmiddelen
In Drenthe ging het om de motie ‘Minder bestrijdingsmiddelen’ van GroenLinks. LTO Noord adviseerde de partijen tegen de motie te stemmen. Niet omdat het de gezondheid van omwonenden niet hoog in het vaandel heeft. Sterker nog, boeren en tuinders behoren bij uitstek tot deze groep burgers. Maar omdat LTO Noord hecht aan doelmatig, stimulerend beleid op basis van gefundeerde besluitvorming. Mede vanwege argumentatie van LTO Noord die in het debat werd ingebracht hebben de indienende partijen besloten de motie niet in stemming te brengen.

Geen geitenstop in Groningen
In Groningen ging het om de motie ‘Vreemd aan de orde van de dag’ van de Partij voor de Dieren waarin een geitenstop wordt voorgesteld. LTO Noord wil als belangenorganisatie met een substantieel deel van de melkgeitensector in Groningen als lid, graag betrokken worden en meedenken in de uitwerking van maatwerk t.a.v. de geitenhouderij. Overleg is daarin een betere oplossing dan een stop. Een bestuurlijk overleg maar ook dialoog op ambtelijk niveau ligt hierbij naar onze mening in de rede. LTO Noord ontraadt een (tijdelijke) stop op het verlenen van vergunningen t.b.v. de geitenhouderij ten zeerste, omdat dit geen oplossing biedt en de sector onnodig in onzekerheid brengt. De motie ‘Geitenstop’ van PvdA, GroenLinks en D66 waarin wordt gevraagd om een gesprek tussen provincie en gemeenten is wel aangenomen.