vacature, puzzelstukje

Twee vacatures binnen Regiobestuur Noord

Eén regiobestuurder woonachtig in Friesland en één in Groningen (m/v).

Binnen LTO Noord regio Noord komen er twee vacatures voor de functie van regiobestuurder. Als regiobestuurder ben je medeverantwoordelijk voor de belangenbehartiging in Friesland en Groningen en maak je deel uit van het regiobestuur Noord van LTO Noord. Het werk als bestuurder in een belangenbehartigingsorganisatie is elke dag anders. Er bestaan geen standaardoplossingen. Als regiobestuurder zet je je - samen met onze afdelingen - in voor een perspectiefvolle toekomst van de agrarische sector. De regionale belangenbehartiging heeft te maken met vele thema’s. Heb je kennis en/of affiniteit met één of meerdere omgevingsthema’s binnen de agrarische sector zoals water, ruimtelijke ordening, natuur, fauna, mest en energie of ben je begaan met het imago van boeren en tuinders? Dan is dit een fantastische mogelijkheid om jezelf en de vereniging LTO Noord verder te ontwikkelen!

Ben jij resultaatgericht, ondernemend, inspirerend en heb je een goed ontwikkeld gevoel voor mensen en verhoudingen? Wil je voor en met onze leden de belangen van agrarische ondernemers en hun gezinnen behartigen en heb je oog en waardering voor belangen die sectoren en regio’s overstijgen en verbinden? Dan nodigen wij jou graag uit om te reageren!
De tijdsbesteding is gemiddeld twee dagen per week.

De vacatures worden opengesteld omdat de regiobestuurders Peet Sterkenburgh uit Friesland en Alma den Hertog uit Groningen aftredend en niet herkiesbaar zijn. In lijn met onze verenigingsstatuten stellen wij beide vacatures open.
Het Regiobestuur Noord heeft voor de invulling van deze functies een vertrouwenscommissie ingesteld, belast met de selectie van de kandidaten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Op 1 november eindigt ook de zittingsperiode van regiovoorzitter Trienke Elshof en regiobestuursleden Tineke de Vries (Friesland), Henk Smith (Groningen) en Jan Bloemerts (Drenthe). Ze zijn statutair hernoembaar en stellen zich allen beschikbaar voor de volgende periode. Het regiobestuur ondersteunt de herbenoemingen. Andere belangstellenden kunnen zich, conform de statuten, ook als kandidaat aanmelden.

De reactietermijn sluit op 20 april 2019. De gesprekken vinden plaats in april en mei.

Klik hier voor het competentieprofiel of neem voor meer informatie contact op met regiomanager Paul Bos, 06-12970367.

Schriftelijke reactie (motivatie + CV) kun je sturen aan LTO Noord, t.a.v. Paul Bos, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. Op de envelop noteren ‘persoonlijk’. Of reageer via de e-mail.