EU-landbouwdebat op 2 mei in Marum

Komende donderdag, 2 mei, houdt LTO Noord regio Noord samen met de agrarische jongeren (AJF, DAJK en Gr.AJK) 's avonds in Marum een verkiezingsdebat voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

De voor agrariërs misschien wel belangrijkste verkiezingen komen er nu aan. Op 23 mei 2019 vinden verkiezingen plaats voor het Europees Parlement.We kiezen dan (afhankelijk van de Brexit) 26 of 29 Nederlanders die namens ons vijf jaar meebeslissen over de GLB-betalingsrechten, internationale handel, klimaat- en milieubeleid, vrij verkeer van goederen, diensten en personen, de Brexit en vele andere zaken die u nu of straks direct gaan raken in uw bedrijfsvoering en zeker ook persoonlijk.

Daarom organiseert LTO Noord, regio Noord samen met de agrarische jongeren (AJF, DAJK en GrAJK) in aanloop naar deze verkiezingen een EU-landbouwdebat voor de leden. Het debat vindt plaats op donderdag 2 mei om 20.00 uur in De Kruisweg in Marum (inloop is vanaf 19.45 uur). U bent hierbij van harte welkom.

Breed deelnemersveld
Deelnemers aan het debat zijn Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA), Nilüfer Vogels (Volt), Anja Haga (ChristenUnie), Fenna Feenstra (SP) en Raquel García Hermida (D66).
Debatleider Jaap Jepma zal de deelnemers stellingen voorleggen over o.a. het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), klimaat en mestbeleid. Vanuit LTO Nederland zijn de Brusselse lobbyisten Klaas Johan Osinga en Tsjerk Terpstra aanwezig.

Verkiezingen van belang voor boeren en tuinders
Op donderdag 23 mei zijn de Europese Verkiezingen. Deze zijn voor boeren en tuinders zeer belangrijk. Uw ruimte om te kunnen ondernemen, wordt voor een belangrijk deel in Brussel bepaald. Het is van groot belang dat de nieuwe Europarlementariërs oog hebben voor de land- en tuinbouwbelangen.

Laat daarom uw stem horen op 2 mei in Marum!