Provincies op de bres voor upgrade

Gedeputeerde Staten van Drenthe en Groningen steunen beheerders Enexis en Tennet om sneller aanpassingen te kunnen uitvoeren aan het elektriciteitsnet. Een upgrade van het net is nodig om de groei in het aanbod elektriciteit vanaf zonne- en windparken te kunnen opvangen.

Beide provinciale bestuurscolleges hebben de netbeheerders een adhesiebetuiging gestuurd om hen te ondersteunen bij de investeringsbeslissing voor uitbreiding van de netcapaciteit in Noord-Nederland. Hiermee moet op termijn een oplossing komen voor de aansluitproblematiek op het elektriciteitsnet.

De snelle groei van met name het areaal zonneparken levert steeds meer problemen op met de netcapaciteit, met name in Noord-Nederland. Enexis en Tennet zeggen dit niet op korte termijn te kunnen oplossen, omdat de huidige regelgeving te stroperig is.

Daarnaast is er volgens de twee beheerders meer sturing nodig in de initiatieven, zodat ze daar hun investeringsplannen op kunnen aanpassen. ‘We willen weten wat eraan komt. Onze investeringen moeten ook rendabel zijn’, zegt woordvoerder Bob Winckels van Enexis.

Omdat vestiging van zonneparken veel sneller gaat dan bijvoorbeeld windparken, hebben de twee netwerkbeheerders moeite deze bij te benen. ‘Meer sturing van provincies en gemeenten zou dan al helpen.’

Tegelijkertijd moet de landelijke regelgeving rond het beheer van het elektriciteitsnet worden aangepast, vinden zij. Zo zou uitbreiding van het hoogspanningsnet sneller kunnen door de vergunningverlening te vereenvoudigen.

Vrijheid
‘We willen meer vrijheid. Voor eventuele investeringen moet Tennet nog goedkeuring bij Economische Zaken halen, dus van een structurele capaciteitstoename is voorlopig nog geen sprake.’

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wond zich in januari nog op over het reserveren van netcapaciteit door initiatiefnemers van zonneparken waarvoor nog geen vergunning is. ‘Het is idioot dat dit zo kan’, zegt de Enexis-woordvoerder.

Tennet en Enexis stelden een jaar geleden vast dat in Noord-Nederland maatregelen nodig zijn. ‘Sindsdien is er nog weinig voortgang geboekt’, zegt Winckels.

Met name in de regio’s Zuid-Groningen en Noord-Drenthe verwachten de beheerders groei. Momenteel zijn in deze regio’s voor circa 200 megawatt aan gerealiseerde zonneprojecten en initiatieven in voorbereiding. Daarnaast gaat het om nog eens circa 1.000 megawatt aan verkenningen.