Bloeiende akkerranden

Vergoeding voor vogelakkers

Vogelbescherming Nederland denkt dat boeren die vogelakkers aanleggen om Waddenvogels meer overlevingskansen te bieden, mogelijk vanaf 2020 een structurele vergoeding kunnen ontvangen. Nu is een tijdelijke compensatie van kracht uit het Waddenfonds.

Veel hangt af van de uitkomsten van het project Waddenvogels van Allure. Dat is in 2016 ingesteld om de populaties blauwe kiekendief en velduil te vergroten. Op 250 hectare worden ideale omstandigheden geschapen voor veldmuizen. Deelnemers krijgen voor iedere hectare muizenrijke vogelakker jaarlijks 500 euro compensatie voor het inkomstenverlies.

De vogelakkers bestaan uit stroken meerjarig groenvoedergewas, afgewisseld met stroken natuurbraak van grassen, granen en kruiden. Vogelbescherming Nederland ziet Waddenvogels van Allure als proeftuin. ‘Als blijkt dat dit succesvol is, hopen we dat de vergoeding wordt opgenomen in de catalogus Groenblauwe Diensten’, zegt woordvoerder Marc Scheurkogel.

Bron: Nieuwe Oogst