LTO Noord overhandigt weidevogeldrone aan Friese vogelwachters

De Bond Friese VogelWachten (BFVW) en LTO Noord zetten zich in voor het behoud van de weidevogelpopulatie in Friesland.

Zaterdag 4 mei overhandigde LTO Noord bestuurder Peet Sterkenburgh een weidevogeldrone aan de Bond voor Friese Vogelwachters (BFVW).

Met de drone kunnen de vogelwachters nesten opsporen. De drone kan 20 tot 30 hectare per uur monitoren en werkt met twee camera’s: een gewone voor foto’s en filmpjes en een thermische voor het echte speurwerk. Die spot op 35 meter hoogte temperatuurverschillen op de grond. Een broedende vogel is zo’n 14 graden warmer dan zijn omgeving.

Er is tot nu toe minimaal 200 hectare geïnventariseerd. Er worden nesten gevonden die anders moeilijk zijn te vinden door de nazorgers, zoals die van de leeuwerik en de tureluur. Dat betekent dat die nesten daardoor beschermd kunnen worden.

Vliegcursus
De acht vogelwachters die de drone gaan bedienen hebben inmiddels een tweedaagse training tot dronepiloot afgerond. Binnen het project worden landbouwgebieden gescreend die binnen en buiten het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer vallen. Mocht de drone een warmtepunt waarnemen dan wordt deze bezocht door een vogelwachter. Als de aanwezigheid van een nest wordt bevestigd door een vogelwachter, wordt deze in het GPS-systeem van de BFVW opgenomen. De neststippen kunnen op kaart worden weergegeven of zelfs worden ingelezen in de GPS-apparatuur in de trekker.

Inzet voor weidevogelpopulatie
Volgens Sterkenburgh is een nieuwe periode aangebroken voor de weidevogeldetectie. De drone is aangeschaft door LTO Noord met financiering van de provincie Fryslân. Het Kollektievenberied Fryslân, De Bond Friese VogelWachten (BFVW) en LTO Noord zetten zich in voor het behoud van de weidevogelpopulatie in Friesland. Jaarlijks gaan ruim 3.800 leden van de BFVW hier in het veld mee aan de slag, onder meer door weidevogelnesten op te zoeken en te markeren. Boeren sparen de gemarkeerde nesten vervolgens bij werkzaamheden op het land.

Het Kollektievenberied Fryslân, De Bond Friese VogelWachten (BFVW) en LTO Noord willen in de komende jaren meer drones gaan aanschaffen. Dit als aanvulling op de inzet van vrijwillige nazorgers en om jongeren met behulp van deze techniek, te interesseren voor weidevogelbescherming. Het is echter niet eenvoudig om het heel snel op te schalen. De drones zijn behoorlijk kostbaar en ook het opleiden van mensen om de drones te bedienen kost tijd en geld.