LTO Noord tevreden met oprichting Agroloket Mijnbouwschade

LTO Noord is tevreden met de oprichting van het Agroloket mijnbouwschade dat Minister Schouten deze week aankondigde na de zomer te zullen installeren.

Schouten bracht in Uithuizermeeden een bezoek aan het bedrijf van familie Meeuwes. Ze sprak met verschillende boeren. Schouten gaf aan dat de afhandeling van de schade tot nu toe soms beschamend lang duurt. In het nieuwe loket krijgt de boer één aanspreekpersoon, een case-manager, die een team van deskundigen bij elkaar zoekt om aan de slag te gaan.

LTO pleit voor integrale aanpak
Al langer werkt LTO Noord  aan inzet op versnelling, verbetering en een integrale aanpak van de agrarische schadeafhandeling inclusief versterking en nodige regelingen. Vanaf het moment dat de overheid het mijnbouwdossier naar zich toe heeft getrokken heeft LTO Noord zich ingespannen om tot een integrale en sectorale aanpak te komen.  Zo is medio 2018 de Agrarische Tafel opgericht om samen met de andere belangenpartijen de overheden te adviseren over een wenselijke aanpak. De vorming van een permanente Agrarisch Tafel, een Agroloket en een Agroteam zijn daarvoor een middel. Dit hebben de gezamenlijke agrarische organisaties en betrokken overheden afgesproken. Groninger boeren met schade door de aardbevingen kunnen dan bij één loket terecht om hun schade te melden. De aanpak tot en met de afhandeling zal hier worden uitgevoerd.

Boegbeeld van LTO Noord in de Provincie Groningen Alma den Hartogh is tevreden met de oprichting van het loket: “Vanuit het initiatiefplan van LTO Noord heeft samenwerking met de collega-organisaties en de overheden in de Agrotafel geleid tot de aanbevelingen en de inzet op het agroteam en agroloket. Ik juich deze bestuurlijke toezegging van de minister van harte toe. Dat is een flinke stap voorwaarts en doet recht aan hetgeen LTO Noord zich al jaren voor inspant. We zien uit naar de uitvoering op korte termijn ten bate van agrarische ondernemers, zodat zij ook weer kunnen ondernemen met een positieve blik op de toekomst.”