geldboompje

Subsidiemogelijkheid Veenkoloniën

Landbouwers in de Veenkolonien kunnen tot 29 augustus subsidie (40%) aanvragen voor fysieke investeringen in het moderniseren en/of duurzaam maken van het bedrijf.

Er is hiervoor een budget van maar liefst € 4,6 mln. beschikbaar.

De subsidie kunt u ontvangen voor:

  • Machines voor mechanische onkruidbestrijding c.q. loofbehandeling,- 
  • Systemen voor precisielandbouw,
  • Investeringen in duurzame bewaartechnieken,
  • Investeringen voor grondbewerking,
  • Systemen voor driftreducerende technieken,

En nog een aantal andere investeringen.

Voor de precieze omschrijving van de mogelijkheden en voorwaarden verwijzen we u naar de website van SNN.