Beregenen

Waterschap Hunze en Aa's wijzigt beregeningsverboden

Het waterschap Hunze en Aa’s brengt een wijziging aan in het beregeningsverbod voor het Drentse Aa-gebied en heft het verbod voor Duurswold op.

Waterschap Hunze en Aa’s biedt met ingang van maandag 12 augustus een keuze aan voor beregenaars in het Drentse Aa-gebied. Enerzijds blijft de mogelijkheid om tussen 19.00 en 07.00 uur te beregenen.

Het beregeningsverbod Duurswold wordt met ingang van zaterdag 10 augustus opgeheven. Vanwege de huidige peilen – met nog een enkel probleemgebied – en de verwachte weersomstandigheden (temperatuur en neerslag) mogen beregenaars vanaf zaterdagochtend weer uit oppervlaktewater onttrekken.

Om de aanvoer, die nog steeds belangrijk is, zo min mogelijk te belemmeren blijft de maatregel voor konvooivaart bij de Slochtersluis in elk geval dit weekend nog van kracht.

Het meest actuele nieuws hierover vindt u op de website van het waterschap.