tuinbouw kassen

Tuinders massaal aan de scans

Glastuinders in het noordoosten van Nederland nemen massaal deel aan de bedrijfswaterscans in het kader van het project Duursaam Glashelder. Andere onderdelen van het project slaan minder aan.

In Duursaam Glashelder werken tuinders en waterschappen samen om emissies naar het oppervlaktewater te verminderen.

Vrijwel alle glastuinbouwbedrijven in Erica, Klazienaveen en Hoogezand-Sappemeer hebben gebruikgemaakt van kosteloze bedrijfsadvisering. Deze scans, veelal uitgevoerd door Delphy, zijn nu af-gerond. Als aanvulling krijgen ook bedrijven in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest de gelegenheid een scan te laten uitvoeren.

De scans vormen de basis voor adviezen aan de bedrijven. Het gaat bijvoorbeeld om de aanpassing van waterstromen, zuivering, vermindering van de watergift en het afdoppen van buizen. Allemaal om te voorkomen dat ongezuiverd water vanuit de bedrijven in het oppervlaktewater terechtkomt.

Rioleringscapaciteit
De groepsbijeenkomsten trekken minder belangstelling van de tuinders, mede omdat ondernemers ook al op individuele basis werden geadviseerd. Ook een ander deel van het project is inmiddels wat minder urgent. Op verschillende plekken is de rioleringscapaciteit te laag. Dat probleem is echter minder groot geworden, omdat er meer wordt gerecirculeerd. De hoeveelheid lozingswater is daardoor intussen met 40 procent gedaald.

De andere knelpunten die liggen bij de riolering worden nog nader onderzocht. Projectbegeleider Harrie Vreman van Projecten LTO Noord denkt dat de hoeveelheid lozingswater daarom nog verder omlaag kan. ‘Belangrijk is de virusdruk in de komkommerteelt. Als de ondernemers voldoende vertrouwen krijgen in de nieuwe ontsmettingstechnieken, zullen ze minder lozen.’

De kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond de noordelijke tuinbouwgebieden stabiliseert en verbetert nog niet veel. Dat blijkt uit metingen van de waterschappen Hunze en Aa’s en Vechtstromen. Een verklaring daarvoor is dat het sinds de start van het project nog te kort dag is om dat goed te kunnen beoordelen.

Onderdeel van Duursaam Glashelder is ook de verbetering van de gietwaterkwaliteit, met name het natriumgehalte. Op dit punt is nog niet zoveel gerealiseerd, erkent Vreman. ‘Aanvankelijk lag de focus op toelevering van zoutarm water, maar inmiddels worden ook alternatieven, zoals regenwateropvang en omgekeerde osmose, bekeken’, vertelt de LTO Noord-projectbegeleider.


Bron: Nieuwe Oogst