Speciale demo over strokenteelt mais en bodemverdichting

Wat doet strokenteelt voor uw maïsperceel? En wat kunt u doen tegen bodemverdichting? Leer er meer over tijdens een speciale demo, op vrijdag 13 september in It Heidenskip.

De gras- en maïspercelen van Mts familie De Vries liggen in het veenweidegebied in het westen van Friesland. De grond is er in de loop der jaren verslempt. Door de verdichting blijven op het grasland plassen staan. Dat heeft gevolgen voor de draagkracht en bewerkingsmogelijkheden. Om daar iets aan te doen heeft Jolmer de Vries de ongelijkmatig verzakte bodem opgevuld met grond van elders. Op bepaalde delen van het perceel is op die manier 15-20 cm aarde toegevoegd. Tijdens de demodag wordt onder deskundige begeleiding stilgestaan bij de verdichtingsverschillen tussen de wel en niet opgevulde bodem.

Strokenteelt maïs
Jolmer heeft zijn maïsperceel op twee verschillende manieren bewerkt. De helft is op de reguliere manier geploegd (kerende grondbewerking). Op de andere helft is strokenteelt toegepast (niet-kerende grondbewerking), waarbij zoden gras tussen de stroken zijn blijven staan.
In hoeverre zie je aan het bodemprofiel dat de grond wel- of niet-kerend is bewerkt? Welke verdichting is te zien (per rijstrook)? En wat doet strokenteelt voor de gewasopbrengst? Als u benieuwd bent naar de antwoorden op deze vragen, bent u van harte welkom bij de demo.

U komt toch ook?
De demo vindt plaats op vrijdag 13 september 2019, van 13:30 tot 15.30 uur, op de percelen van Mts familie De Vries aan de Feandyk 1 in It Heidenskip.

Bron: Projecten LTO Noord