agrobiodiversiteit

LTO Noord partner in Friese biodiversiteitscampagne

LTO Noord is partner in de biodiversiteitscampagne ‘Wat zullen we nou beleven?’. Sinds vorige week hangen door heel Friesland posters in bushokjes en op bussen en via social media wordt er ook volop aandacht aan besteed. Deze ludieke campagne moet duidelijk maken dat er zonder biodiversiteit niets te beleven valt.

LTO Noord is een van de partners in deze bewustwordingscampagne. Ook maatschappelijke, culturele, natuur- en landschapsorganisaties, onderwijsinstellingen, de provincie Fryslan en een groot aantal Friese gemeenten zijn aangesloten. Samen willen ze het belang van biodiversiteit benadrukken zonder wijzend vingertje.

LTO Noord vindt aandacht voor biodiversiteit van belang en vindt het belangrijk om ook niet-boeren op te roepen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Op de website van de campagne staan tips. Meer informatie en de tips staan op www.watzullenwenoubeleven.nl.

Landelijke belangstelling
Voor de Friese campagne is inmiddels belangstelling van het landelijk Deltaplan Biodiversiteit. Met name het ludieke karakter van de campagne voor een breed publiek spreekt tot de verbeelding. Mogelijk wordt de campagne volgend jaar dan ook landelijk uitgerold.