Bakkeveense Duinen Friesland, Bakkeveen

LTO Noord stuurt brandbrief Natura 2000-habitats

LTO Noord roept minister Carola Schouten dringend op geen extra habitats en soorten aan Natura 2000-gebieden toe te voegen nu er in Nederland een stikstofcrisis is. Volgens LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins moet eerst sprake zijn van een 'gedegen afweging van belangen', zo schreven we in een brandbrief naar het ministerie van LNV.

Reden voor het schrijven van de brandbrief zijn ontwikkelingen rond Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving in Zuidwest-Friesland. Er zijn aanwijzingen dat het ministerie binnen 'enkele weken' twee stikstofgevoelige habitats wil toevoegen aan het gebied. Dat het Natura 2000-gebied hiermee een stikstofgevoelig gebied wordt heeft grote gevolgen voor zeker vijfhonderd agrarische bedrijven in het gebied, zegt LTO Noord-beleidsadviseur Roel Visser. Ook verwacht hij dat bouwwerkzaamheden op de Afsluitdijk gevaar oplopen door de aanwijzing.

Het gaat om de habitattypen overgangs- en trilveen, en veenbossen. Beide habitattypen hebben een kritische depositiewaarde en staan te boek als gevoelig voor stikstofdepositie. Tot nu toe was het Natura 2000-gebied niet-stikstofgevoelig, boeren in de omgeving hebben daarom onder de PAS alleen een melding gedaan voor een uitbreiding of aanpassing aan hun stal, verwacht de beleidsadviseur.

Heel groot probleem
Veehouders in Zuidwest-Friesland hebben straks een heel groot probleem als het ministerie de habitattypen toevoegt, waarschuwt Visser. 'Het is heel onverstandig van de minister als ze de habitats toevoegt. Onder meer het oplossen van de situatie rond de vele meldingen die met de PAS-uitspraak teniet zijn gedaan, gaat heel ingewikkeld worden. Zeker als boeren worden afgerekend op een situatie in het verleden, waarbij geen sprake was van een nabijgelegen Stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.'

Ruim anderhalf jaar geleden kwam het ministerie met het plan om voor Natura 2000-gebieden in Noord-Nederland dertig habitats toe te voegen. LTO Noord maakte bezwaar tegen het plan voor de Oudegaaster Brekken, maar volgens Visser is er nooit een reactie van het ministerie gekomen. 'Het is heel stil geweest.' Hij vindt dat de Oudegaaster Brekken het begin van een principiële discussie moeten zijn. 'Het ministerie moet niet rücksichtslos habitats en Natura 2000-gebieden aanwijzen. Vaak is er totaal geen afweging, het ecologisch belang staat voorop. Dat hopen wij met deze discussie los te breken.' 

LTO Noord ziet het 'niet betrekken van economische belangen bij het ontwerp-wijzigingsbesluit' als een ernstige tekortkoming. 'Dit moet zeker in het licht van de discussie die op dit moment in Nederland wordt gevoerd, leiden tot een heroverweging van zaken.'