Particulier Grondbezit organiseert themabijeenkomst stikstof

Het Friesch Grondbezit en het Gronings en Drents Particulier Grondbezit nodigen u van harte uit voor de themabijeenkomst op vrijdagmiddag 6 december, van 13.30-17.00 uur in De Kruisweg Marum, Kruisweg 1, Marum .

Programma
13.30-14.00  Ontvangst met koffie en thee
14.00-14.15  Welkom door de voorzitters van HFG & DPG/GrPG
14.15-14.45  Professor Jan Douwe van der Ploeg spreekt over zijn visie op de toekomst van de landbouw.
14.45-15.15  Lubbert van Dellen, regiodirecteur Accon avm, spreekt over de recente ontwikkelingen rond de stikstofproblematiek en de gevolgen hiervan voor de landbouw.
15.15-16.00  Vragen en discussie
16.00-17.00  Borrel en afsluiting

U kunt zich aanmelden via hfg@grondbezit.nl of 06-27072075.

Bron: Het Friesch Grondbezit, Gronings en Drents Particulier Grondbezit