LTO Noord roept bestuur Wetterskip op niet in te stemmen met lastenstijging

​LTO Noord is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de waterschapstarieven in Friesland. Tijdens de commissievergadering van Wetterskip Fryslân zal regiobestuurder en portefeuillehouder water, Tineke de Vries, inspreken namens LTO Noord.

Het waterschap stelt een gemiddelde stijging van 9,6% voor. Voor boeren komt dat neer op een verhoging van meer dan 15 %. De Vries: “Hoewel wij begrijpen dat het huis op orde moet zijn en wij vinden dat kwaliteit op één moet staan, zijn wij absoluut niet blij met voorliggende voorstellen. Ook vorig jaar heeft de agrarische sector een flinke verhoging voor de kiezen gehad. Ruim 600 euro voor een gemiddeld bedrijf agv het natuurarrest en de waardestijging.”

Gemiddeld 800 euro per bedrijf
De organisatie vindt de tariefsprongen veel te fors en niet uit te leggen aan de agrarische sector. De Vries: ”Dit past zeker niet in het uitgangspunt van een gematigde tariefontwikkeling en zeker niet als de verhoging slechts voor 1 belastingcategorie zo uitpakt. En we daar als sector niks extra’s voor terugkrijgen.”

Een gemiddeld agrarisch bedrijf krijgt te maken met een stijging in het komende jaar van ruim 800 euro. De Vries: “Daar komt nog bovenop dat de discussie over de CAB nog gevoerd moet worden. Wordt de weeffout uit het systeem dan verwijderd of krijgt de landbouw dan weer een extra last te dragen? Alle kostenstijging wordt zo op slechts één enkele belastingcategorie afgewenteld. Wat ons inziens niet strookt met het solidariteitsbeginsel.”

Alternatieven ontwikkelen
Al met al hebben we nu te maken met een onevenredig stijging van de lasten. Wanneer zich een situatie van buitenproportionele stijging voordoet kan het bestuur van het waterschap andere maatregelen treffen dan wel alternatieven ontwikkelen. De Vries: “We zien hier te weinig van terug. We vinden dat je in dergelijke gevallen gebruik kan maken van het egalisatiefonds, dan wel van de reservemiddelen of andere beleidskeuzes moet maken. We roepen daarom het Algemeen Bestuur op om dit nader te onderzoeken en niet in te stemmen met de huidige buiten proportionele stijging.”