Campagne tegen boef op platteland

Een groot aantal partijen in Groningen, Friesland en Drenthe is een campagne gestart tegen drugslabs en hennepkwekerijen in het buitengebied. Politie, diverse gemeenten, Openbaar Ministerie en LTO Noord willen dat plattelandsbewoners zich meer bewust worden van de gevaren.

Dat grotere bewustzijn moet zich dan vertalen in meer meldingen bij Meld Misdaad Anoniem. Lege loodsen en stallen zijn aantrekkelijk voor criminelen om bijvoorbeeld drugs te produceren. Veel locaties liggen afgelegen in het buitengebied en verhuurders zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de risico’s.
Bedreigingen richting getuigen of een zwijgcultuur binnen sommige gemeenschappen zorgen ervoor dat misstanden onzichtbaar blijven. Het anonieme meldpunt kan hierin een breekijzer zijn, zeggen de initiatiefnemers.
Drugscriminelen intimideren mensen en buiten verhuurders uit. Hun activiteiten ondermijnen zo de plattelandssamenleving. Gebruikers van het buitengebied worden in de campagne met flyers, posters en online geïnformeerd. Via sociale media en populaire websites worden video’s en banners verspreid.
‘Als een beter bewustzijn bij de inwoners van het buitengebied tot meer meldingen leidt, dan zijn wij tevreden’, zegt woordvoerder Karin von Bartheld van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord dat de campagne namens de overheid coördineert.

Sociale controle
De organisatoren rekenen op so-ciale controle. In een kleine ge-meenschap gaat bepaald gedrag opvallen: het af- en aanrijden met voertuigen, bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen of een onverklaarbaar uitgavepatroon.
LTO Noord werkt graag mee aan de campagne, zegt voorzitter Trienke Elshof van LTO Noord regio Noord: ‘Criminelen maken misbruik van goedwillende ondernemers. Over hun rug wordt veel geld verdiend. Mensen worden afhankelijk gemaakt of onder druk gezet, zo nodig met geweld. Daardoor kun je er niet zomaar mee stoppen.’
In de politie-eenheid Noord-Nederland kwamen in 2019 in totaal 33 anonieme meldingen binnen over de productie van synthetische drugs, een stijging van 32 procent ten opzichte van het jaar ervoor. ‘Vermoedelijk zijn er meer labs dan er worden opgespoord. Om te voorkomen dat verhuurders op verborgen locaties worden verleid met grote sommen geld, wordt nu een tegenoffensief ingezet’, zegt Von Bartheld.

Signalen kunnen anoniem worden gemeld via (0800) 7000 of online in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.


Bron: Nieuwe Oogst