mest, mestsilo, afdekken met folie

Waarschuwing voor drugsdumping in mestsilo

Het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV), Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland (PVO NN) en de Politie waarschuwen agrarisch ondernemers om hun mestsilo’s en –kelders in de gaten te houden. Dit zijn namelijk voor criminelen gewilde locaties om drugsafval zoals MDMA en Amfetamine te dumpen.

“Het is niet bekend hoe vaak het voorkomt, maar voor ons gevoel komt het steeds vaker voor”, vertelt Paul van der Weiden van het CCV.

Lastig te testen
Van MDMA gaat mest onnatuurlijk schuimen en meer borrelen dan normaal. Amfetamine is niet te zien in de mest. Mest gaat er wel iets anders van ruiken dan normaal. "Bemonsteren van mest kan wel maar daar heb je een laboratorium voor nodig. Dit zijn aardige kosten voor een individuele agrariër. Dus we adviseren boeren om vooral ogen en oren open te houden. Als busjes zich langere tijd bij je silo of container ophouden, kan dat een signaal zijn. Mestkelders en -containers zouden eigenlijk met een slot afgesloten moeten worden”.

Drugs in maïs
Er is een geval bekend waarbij nog drugsresten in de maiskolven werden gevonden vanuit een perceel dat bemest is met deze mest. Het is niet bekend wat het eten van deze mais voor effect heeft op de koeien. “Waarschijnlijk zijn de gehaltes zo verdund, dat het geen direct effect heeft op het vee. Maar het kan best zo zijn dat het zich opstapelt in de koe en dat het zich later uit.”

Meld verdachte bewegingen of omstandigheden
Mocht u verdachte rijbewegingen of omstandigheden hebben waargenomen dan kunt u dit melden bij uw wijkagent, geen spoed wel politie (0900-8844) of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook digitaal een melding doen bij de politie en Meld Misdaad Anoniem