Weiland met hek

Bijeenkomsten landelijk gebied in regio Noord

Voor de afdelingsbestuurders wordt in regio Noord per provincie een bijeenkomst 'landelijk gebied' georganiseerd.

Het bestuur en de werkorganisatie van LTO Noord, regio Noord, vinden het belangrijk dat bestuurders van afdelingen, die betrokken zijn bij beleidsmatige discussies op gemeentelijk niveau, hiervoor goed beslagen ten ijs komen.

Wij willen u hiervoor kennis aanreiken en u tevens in de gelegenheid stellen om met collega-afdelingsbestuurders kennis en ervaringen te delen.

Daarom nodigen wij afdelingsbestuurders, die zich bemoeien met het gemeentelijke beleid (of in de problematiek geïnteresseerd zijn), uit voor een ‘Themabijeenkomst Landelijk Gebied”.  Programmapunten zijn per provincie verschillend, maar kunnen zijn:

  1. Gemeentelijke omgevingsvisies
  2. Gemeentelijke lasten
  3. Hoe organiseer ik de interactie met de gemeente?
  4. Stand van zaken Klankbordgroep Agrotafel / mijnbouw
  5. Beleid voor kleine windmolens
  6. Herontwikkeling kleine gasvelden

Data
24 februari - Friesland (Van der Valk, Lavendelheid 4 in Drachten)
27 februari - Groningen (De Broeckhof, Zuidbroek)
Voor Drenthe wordt nog gezocht naar een passende datum

Opgave
Graag rekenen wij op uw belangstelling. Opgave is gewenst en kan via https://www.ltonoord.nl/landelijkgebied