'De grote thema's komen nu naar ons boerenerf'

Jan Teade Kooistra, melkveehouder in Eagum, krijgt energie van zijn nieuwe bestuursfunctie bij LTO Noord. Per januari is hij aangetreden als regiobestuurder bij LTO Noord regio Noord. ‘Met veel drijfveren en passie. Ik wil overal het boerengeluid laten horen’, klinkt zijn motivatie.

‘Belangenbehartiging is nu belangrijker, maar ook complexer dan ooit’, begint Kooistra. ‘De sector is divers, net als de politiek. Daarnaast komen de grote thema’s waar al jaren over wordt gesproken naar ons boerenerf: de CO2-uitstoot, klimaatopgave en natuurdoelen. Als regiobestuurder wil ik waar nodig het boerengeluid laten horen.’
Voor de Friese melkveehouder is bestuurswerk niet nieuw. Zo is hij begonnen als voorzitter bij de plaatselijke FLJ-afdeling, de toenmalige Agrarische Jongeren Friesland (AJF), en nam hij zitting in het jongerencollege van het Fries Rundvee Stamboek. Daarna kwam de ledenraad van CRV op zijn pad. ‘Ik ben tien jaar lid geweest’, blikt hij terug.
Kooistra zat ook acht jaar in de ledenraad van Rabobank Heerenveen en twaalf jaar in die van FrieslandCampina. Daar was hij zes jaar voorzitter van district Friesland-Noord.
‘In december ben ik gestopt en kwam de vacature van regiobestuurder bij LTO Noord op mijn pad. Mijn zoon is bijna klaar met zijn studie Melkveehouderij aan Hogeschool Van Hall Larenstein en komt dan volledig in het bedrijf. Daardoor krijg ik ruimte om deze bestuursfunctie goed te vervullen.’

Volhardend en duidelijk

Kooistra heeft het Natuur & Fauna- en Veenweidedossier in de provincie Friesland. Daar vallen onder andere de ganzenproblematiek en agrarisch natuurbeheer onder. Maar ook de stikstofproblematiek in de provincie Friesland. ‘Als bestuurder zit je met veel partijen om tafel. Wat betekenen de maatregelen die zij voor ogen hebben voor de boer? Welke gevolgen heeft bijvoorbeeld extensivering voor een veehouder?’
Veel mensen weten volgens Kooistra niet wat de economische gevolgen zijn van de veranderingen die maatschappelijke partijen voor ogen hebben. ‘Daarom laat ik het boerengeluid horen en bestuur ik met goed boerenverstand: nuchter en duidelijk.’ De melkveehouder omschrijft zichzelf als volhardend en duidelijk. Hij pleit voor een goede relatie met de partijen waarmee hij om tafel zit.
‘Niet alleen vandaag zit ik met ze om tafel, morgen ook. Dan moet je een relatie goed houden. Alleen dan bereik je wat je wilt bereiken.’ Door zijn nieuwe rol ziet Kooistra wat LTO voor de leden doet. ‘Samen met medebestuurders ga ik volop voor de belangenbehartiging van onze leden.’

Jan Teade Kooistra

Jan Teade Kooistra (51) runt samen met zijn vrouw Lydia en kinderen een melkveebedrijf in het Friese Eagum. Ze houden 215 melkkoeien en bijbehorend jongvee. De Kooistra’s beschikken over 110 hectare landbouwgrond en natuurland. Kooistra nam per januari dit jaar het stokje over van voormalig regiobestuurder Peet Sterkenburgh en heeft het Natuur & Fauna- en Veenweidedossier onder zijn hoede.

Maak ook kennis met..
Naast Jan Teade, zijn er nog een tweetal nieuwe regiobestuurders benoemd voor de provincie Groningen, namelijk Lammert Westerhuis en Wietse Duursma

Bron: Nieuwe Oogst