‘Ik vond dat ik iets moest doen aan alle onrust’

Wietse Duursma is sinds januari dit jaar actief in het regiobestuur van regio Noord. Daarvoor was hij twee jaar afdelingsbestuurder in Oldambt. Ook is hij sinds 2013 lid van de raad van commissarissen en het hoofdbestuur van fokkerijorganisatie CRV.

‘Ik was nog maar twee jaar actief binnen de afdeling, dus de doorstroming naar het regiobestuur was eigenlijk niet mijn bedoeling’, zegt Duursma. ‘Maar de vacature voor opvolging van Alma den Hertog stond al sinds vorig jaar april open en in het najaar was er zoveel onrust rondom stikstof en LTO. Ik wilde wat doen. Mijn vrouw adviseerde me om op de vacature in het regiobestuur te solliciteren.’
Duursma vult de vacature van Den Hertog samen op met Lammert Westerhuis die zich onder andere met mijnbouw bezighoudt. ‘We hebben in Groningen grote thema’s, dus twee nieuwe personen in Groningen zijn geen overbodige luxe. Ik ben me nog aan het inwerken, maar ik merk al wel dat er veel gevraagd wordt van de bestuurders. Gelukkig functioneren we als team en kunnen we, naast de ervaring van regiobestuurslid Henk Smith, ook nog terugvallen op de mensen uit de werkorganisatie.’

Uitdaging
De vrouw van Duursma is ook buiten de deur actief, politiek en coachend. ‘Dus hij heeft niet veel tijd over. De uitdaging wordt om het qua tijd binnen de perken te houden. Ik heb één dag per week beschikbaar en Lammert Westerhuis twee dagen.’
Duursma ziet nu ook hoeveel de regiobestuurders doen. ‘Onze leden moeten niet alleen weten wat we bereikt hebben, maar vooral ook wat we hiervoor allemaal hebben gedaan. Waar onze mensen allemaal aan tafel zitten. Onze inzet is groot’, zegt hij.
‘Het beeld dat soms geschetst wordt op social media van bestuurders die op het pluche zitten voor eigenbelang, wil ik stevig verwerpen. Ik zie vooral passie en inzet, met helaas weinig waardering. Vooral vanuit de drijfveer iets te betekenen voor de leden en het toekomstperspectief van de sector.’

Weinig praktische kennis
Duursma heeft voorlopig twee belangrijke punten waar hij zich op richt. ‘Ik vind dat er soms weinig praktische kennis van zaken is bij beleidsmakers en politici, dat moet echt beter. En ik wil zorgen voor een betere verbinding met leden en afdelingen. Leden moeten makkelijk iemand kunnen bereiken met vragen of opmerkingen.’
Het regiobestuurslid wil ook graag de verbinding leggen met andere organisaties. ‘Zo heb je bij ons in de buurt een trekkerclub en het Groninger Landbouw Collectief. We hebben elkaar allemaal nodig om tot het juiste resultaat te komen.’

Wietse Duursma
Wietse Duursma (40) heeft een melkveebedrijf met 300 melkkoeien, 150 stuks jongvee en 96 hectare grond in het Groningse Bellingwolde. Hij werkt samen met akkerbouwers. Duursma is getrouwd met Evelien en heeft twee dochters van 13 en 11 en een zoon van 6. Hij houdt zich in het regiobestuur Noord bezig met de portefeuilles Natuur & Fauna, waar stikstof onder valt, en Markt & Maatschappij.

Maak ook kennis met..
Naast Wietse, zijn er nog een tweetal nieuwe regiobestuurders benoemd, namelijk Lammert Westerhuis (voor Groningen) en Jan Teade Kooistra (Friesland).

Bron: Nieuwe Oogst