'LTO Noord moet strakker in de wedstrijd staan’

‘Gaan we bij alle overleggen zitten over een bepaald onderwerp, of komen we met een plan waarin we zeggen ‘dit is ons idee’ en wachten we dan af waar de provincie mee komt?’ Lammert Westerhuis kijkt als nieuw bestuurslid van regiobestuur Noord met een frisse blik naar de belangenbehartiging.

‘LTO Noord moet strakker in de wedstrijd gaan staan, onze leden vragen hierom’, stelt Westerhuis. Twee dagen per week is hij actief voor regiobestuur Noord. Dat is althans de bedoeling. ‘Ik probeer het bestuurlijke werk in de perken te houden, thuis wil ik ook blijven werken op het bedrijf’, zegt hij.
‘Per onderwerp moeten we als bestuur bekijken hoe we ons hiervoor gaan inzetten. Vinden leden dat we bij bepaalde overleggen altijd aanwezig moeten zijn, zodat we medeverantwoordelijk worden gehouden voor keuzes die worden gemaakt? Of is het soms beter te komen met een ‘position paper’ met ons standpunt en pas te reageren als de provincie komt met haar plan?’, vraagt Westerhuis.

Kritisch kijken
‘Natuurlijk moet je je gezicht laten zien als LTO Noord, je contacten onderhouden of opzoeken. Maar wij kijken kritisch of je aldoor aan de bestuurstafel moet aanschuiven’, vervolgt het regiobestuurslid.
Westerhuis is sinds 1 januari 2020 lid van regiobestuur Noord. Eind februari is hij al een heel eind met inwerken, maar komen er nog steeds veel nieuwe dingen op zijn pad. ‘We worden goed ingewerkt door de collega’s in het bestuur. En in mijn geval ook door oud-regiobestuurslid Alma den Hertog.’
Westerhuis is ook nog voorzitter van LTO Noord afdeling Hogeland. ‘Het voorzitterschap van de afdeling vind ik niet te combineren met het regiobestuur, ik moet nog afscheid nemen van de afdeling.’

Verbinding met leden
De LTO-man werd een paar keer benaderd voor het regiobestuur en zei uiteindelijk ‘ja’. Het trok hem om bestuurlijk actief te zijn op provinciaal niveau. ‘Dat vind ik leuk om te doen. Verbinding zoeken met de leden vind ik het allerbelangrijkst. Dan hoor je waar je aan moet werken in de belangenbehartiging.’
Westerhuis behartigt de portefeuille Landelijk gebied, waar ook het mijnbouwdossier onder valt. In het regiobestuur Noord wordt dit dossier verdeeld over twee bestuursleden. Henk Smith pakt de bestuurlijke afvaardiging op, Westerhuis de verbinding met de leden.
‘Ik wil ophalen wat er nog speelt in het veld, zodat we dit mee kunnen nemen naar Agrotafel, de overlegtafel voor de landbouw in het mijnbouwschadedossier.’
Verder is Westerhuis namens LTO Noord afgevaardigd naar de Klankbordgroep Mijnbouwschade.

Lammert Westerhuis
Lammert (61) en Martje Westerhuis hebben in Usquert een akkerbouwbedrijf met vleeskuikens. Samen hebben zij twee zoons. De jongste (28) werkt mee in het bedrijf. Er worden poot- en consumptieaardappelen, peen, uien, suikerbieten en wintertarwe geteeld. De familie houdt 145.000 vleeskuikens in zes stallen op twee locaties, volgens het AH-concept.

Maak ook kennis met..
Naast Lammert, zijn er nog een tweetal nieuwe regiobestuurders benoemd, namelijk Wietse Duursma (voor Groningen) en Jan Teade Kooistra (Friesland).

Bron: Nieuwe Oogst