windmolens in graanveld

Boeren en burgers dienen samen energieproject in

De bewoners van het dorp Oudeschip en de rondom wonende boeren willen samen energieneutraal worden. Windmolens, net buiten het dorp, moeten samen zoveel energie en waterstofgas leveren dat het heel het dorp en de boeren voorzien kunnen worden.

Het idee wordt voor financiering ingediend bij Toukomst. Dit is een initiatief van Nationaal Programma Groningen. Toukomst is bedoeld voor grote projecten voor de toekomst van Groningen, zoals het versterken van de economie en de leefbaarheid. Voor de uitvoering van de projecten die Toukomst oplevert, is bijna 100 miljoen euro beschikbaar.

“Gas heeft Groningen weinig opgeleverd”
De initiatiefnemers zijn Jaap Kap (voorzitter Dorpsbelangen) en Erik Dijkshoorn (secretaris Dorpsbelangen: “De waterstof die we willen produceren met onze eigen wind is Groen Gronings Gas en perfect voor de tractors, onze huizen en voor opslag van onze eigen elektriciteit voor de wind- en zonloze dagen. Ooit is er in Groningen gas gevonden. Dit heeft de Groningers erg weinig opgeleverd, behalve aardbevingen, schade en een onveilig gevoel. Ons idee is om als burgers en boeren samen te werken om het gebied weer leefbaar te maken en samen door vindingrijkheid en gebruikmakend van onze landelijke energiebron (wind) vervanging van het oude gas door Groen Gronings Gas te realiseren.”

Huizen van gas en landbouwmachines van diesel af
“We weten dat binnen afzienbare tijd het aardgas uit onze buizen gaat verdwijnen en dat landbouwmachines straks van de diesel af moeten. Nu willen we samen, burgers en boeren, Oudeschip en omgeving CO2-vrij krijgen". Beide heren zijn tot de conclusie gekomen dat waterstof voor beide problemen een goede en betaalbare oplossing is. “Zeker gezien alle windenergie die bij ons aanwezig is en hopelijk ook beschikbaar komt via de eigen energiecoöperatie.”

Relatie boer-burger
Het lijkt de initiatiefnemers daarnaast gunstig voor de relatie boer-burger om in elke regio de decentrale opgewekte energie op een lokale manier goed in te zetten. “De lokale gemeenschappen kunnen hiermee, samen met de boeren, ook nog eens een echte bijdrage leveren aan de nationale energiebehoefte.”

Samenwerking LTO Noord, TU Delft en NEC
De initiatiefnemers werken samen met LTO Noord, een afstudeerstudent van TU Delft en het NEC om het initiatief rond te krijgen. “We hebben al uitgebreid met buurdorpen gesproken. Die zien ook echt mogelijkheden voor hun gemeenschappen en daarmee ook een beter draagvlak voor nieuwe molens, zelfs dicht bij hun dorpen. De boeren hebben het land voor onze broodnodige windmolens en als de lokale burgers daar ook echt van profiteren komt het draagvlak vanzelf."

Ideeën indienen kan nog
Tot 31 maart kunnen ideeën worden ingediend. Vervolgens bepaalt een inwonerspanel welke drie projecten worden uitgevoerd en welke projecten met een kleiner bedrag op weg worden geholpen. Dit wordt in juni gepresenteerd.