Landschap

Oogst van Noord: dit hebben wij voor u bereikt in het eerste kwartaal van 2020

Voor u, voor Nederland en voor ons is het een bewogen voorjaar. Zoals u bijna dagelijks kunt lezen in onze extra nieuwsbrieven, haalt LTO alles uit de kast om de gevolgen van het coronavirus voor onze sector het hoofd te kunnen bieden. Daarnaast gaan de ontwikkelingen rond het stikstofdossier door.

"Het lijkt alweer lang geleden dat ik bij de rechtbank in Groningen was over een wob-verzoek van MOB om gegevens van melders vrij te geven. Iets waar wij, en ook de staat, zwaar op tegen is. Dat was vlak voordat alles is stilgelegd", vertelt Trienke Elshof, regiovoorzitter van Regio Noord.

Enkele voorbeelden
Naast het stikstofdossier gaat het werk voor u binnen LTO Noord regio Noord ook in deze tijden door. Om u een indruk te geven waar wij ons in de regio voor hebben ingezet, noem ik er hier enkele. Denk aan onze inspanning in het Natura 2000-gebied Oudegaasterbrekken, de onderhandelingen met het waterschap over de bodemdaling in Valthe, de ontwikkeling van een app om faunaschade in beeld te brengen en een pilot om vroegtijdig te kunnen signaleren of er sprake van een muizenuitbraak kan zijn. Of het principeakkoord dat is bereikt over de aanleg van aardgasleidingen door boerenland, het meer zichtbaar maken wat boeren bezighoudt via onze Facebook- en Instagramcommunity BoerenBuren en de start van LTO Ledenzorg.

Samen
Wat LTO Noord regio Noord in het eerste kwartaal van 2020 aan voornaamste resultaten, inzet en activiteiten heeft gepleegd, leest u hieronder in de ‘Oogst van Noord’. Resultaten die bijdragen aan uw bedrijfsvoering, uw omgeving of onze gehele sector. Successen die we samen met leden, afdeling- en regiobestuurders, LTO Nederland en/of externe partijen behalen.