Natuer mei de Mienskip in NOS-reportage

Kijktip! Reportage van de NOS over het uitdaagrecht met daarin aandacht voor Natuer mei de Mienskip.

Onder het motto ' Wij kunnen het beter' dagen burgers en organisaties overheden uit. In het item aandacht voor het Friese initiatief Natuer mei de Mienskip. Natuer mei de Mienskip is een eerste en unieke stap op weg naar een nieuwe manier van grondverwerving, inrichting en beheer van de Friese natuur. Het doel is een rijkere biodiversiteit in 2027, met een grotere mate van maatschappelijke betrokkenheid én continuïteit in de agrarische bedrijfsvoering. Natuer mei de Mienskip is een project van de FMF, It Fryske Gea, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Het Friesch Grondbezit, Natuurmonumenten, Kollektivenberied Fryslân, De FBBF en Wetterskip Fryslân.

Taken overnemen van overheden
Right to Challenge (uitdaagrecht) is het recht van maatschappelijke initiatieven om taken over te nemen van gemeenten of provincies, als zij denken het ‘slimmer, beter, goedkoper of met meer maatschappelijk draagvlak’ te kunnen doen. Dit recht gaat opgenomen worden in diverse wetten. Bekijk hier het hele itema uit de NOS-serie 'achter de headline'. Presentator Winfried Baijens zoekt in de NOS serie ‘achter de headline’ het verhaal achter het nieuws.