kleine windmolen

LTO Noord content met versoepeling windmolenregels

Boeren in Friesland mogen met 3 windmolens met een ashoogte van 15 meter energie terugleveren aan het net. Provincie Fryslân heeft een Verordening op dit punt aangepast.

De provincie komt met een aangepast voorstel voor de Verordening naar aanleiding van gesprekken met de agrarische sector, waaronder LTO Noord. Afgelopen december stuurde LTO Noord een brief over de op handen zijnde omgevingsverordening. De spelregels die hierin waren opgenomen bepaalden dat agrarische bedrijven alleen windmolens mochten oprichten als dat voor zelf te gebruiken stroom was. Hiermee werden bedrijven die ook al zonnepanelen hadden, uitgesloten.  

Combinatie zon en wind
LTO Noord vroeg om de combinatie van zon en wind mogelijk te maken. Windmolens moeten in beginsel nog wel steeds voor eigen gebruik zijn, maar volgens de provincie is het 'niet erg als in bepaalde periodes energie wordt teruggeleverd aan het net'. Het is wel de bedoeling dat er niet méér stroom wordt opgewekt dan het net nu aankan. Boeren mogen voor de eigen energiebehoefte maximaal drie windmolens met een ashoogte van 15 meter bij een boerderij plaatsen. Meer hierover leest u in het bericht in Nieuwe Oogst.

LTO Noord content
LTO Noord-bestuurder Tineke de Vries geeft aan content te zijn met de versoepeling van de regels. "Hier hebben we lang voor gelobbyd. Het enige wat nog roet in het eten kan gooien, zijn de capaciteitsproblemen bij netbeheerder Leander. Een boer die zonnepanelen op zijn loods wilde leggen, kon dit al niet doen omdat de maximale capaciteit op het net was bereikt. Wij hopen dat dat snel is opgelost."