Trekker

Brand in landbouwvoertuigen Drenthe

Brandweer Drenthe ziet toename in meldingen van brand bij landbouwvoertuigen.

Door de droogte is er een grotere kans op brand in landbouwmachines. Wees daarom alert.

Maak daarom machines regelmatig stofvrij en zorg voor een preventief blusmiddel tijdens het oogsten. 

Meer op website Veiligheidsregio Drenthe.