Beregenen

Beregenen in Veenkoloniën

Waterschap Hunze en Aa’s heeft de eind vorige week ingestelde beperkingen voor beregening in de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën al weer opgeheven.

Door extra water het gebied in te pompen, is het peil nu op reguliere hoogte. Daarmee is de beperking niet meer nodig.
Het einde aan de beperkingen kwam er op aandringen van LTO Noord. In de Veenkoloniën mag nu weer 24 uur per etmaal worden beregend. Eerder gold een verbod tussen 7.00 en 19.00 uur, dat woensdag werd omgezet naar van 10.00 tot 18.00 uur.

Op diverse punten zijn de afgelopen dagen noodpompen ingezet. Zo kan 25 procent meer water worden aangevoerd en ontstaat er weer ruimte om te beregenen.

LTO Noord is ingenomen met de opheffing van het beregeningsverbod, stelt regiobestuurder Brenda Timmerman. ‘Beregening is in deze tijd cruciaal voor het groeien van de diverse gewassen en onze voedselproductie. Gelukkig kunnen boeren en tuinders nu weer volledig aan de slag met hun gewone bedrijfsvoering.’

Het beregeningsverbod langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen blijft nog wel van kracht. Timmerman vindt dit jammer, maar begrijpt de onderbouwing van dit verbod. ‘In dit deel van het Hunzedal daalt het grondwaterpeil.’

Bron: Nieuwe Oogst