Nieuwe stagiaires aan de slag bij regio Noord

Met ingang van 1 september zijn Marja Leenstra (links op de foto) en Nynke Waltje begonnen met hun stage bij LTO Noord, regio Noord

Marja Leenstra (22) woont in Teroele (Friesland) en zit in het vierde jaar van de studie Dier en Veehouderij aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.
'Ik heb voor deze opleiding gekozen omdat ik later graag het melkveebedrijf van mijn ouders over wil nemen. Ik werk in mijn vrije tijd met veel plezier mee op de boerderij.'
Marja gaat zich bezighouden met het vervolgproject over vruchtbare kringloop.

Nynke Waltje (21) zit in haar tweede jaar van de opleiding Management van de Leefomgeving, ook aan het Van Hall in Leeuwarden. Nynke komt uit Wehe den Hoorn (Groningen), maar ze woont doordeweeks in Leeuwarden. Nynke gaat zich verdiepen in het veenweidedossier.
'De komende 10 weken ben ik te vinden op kantoor Drachten. Ik hoop op een leerzame en leuke stage bij LTO Noord, waarbij ik met een goed gevoel terug kan naar school!'