Regiobestuurder Jan Teade Kooistra: nuanceren in gesprek met gedeputeerde

Een ontspannen en waardevol gesprek, zo blikt regiobestuurder LTO Noord, regio Noord Jan Teade Kooistra terug op het werkbezoek van gedeputeerde Douwe Hoogland van provincie Friesland vrijdag 18 september aan zijn melkveebedrijf in Aegum. ‘Vanuit het provinciehuis bezie je de agrarische sector toch anders dan wanneer je in een weiland staat’, zegt Kooistra. Onderwerpen die besproken zijn: stikstof, veenweideproblematiek en omgaan met water. ‘Ik probeer dan te nuanceren.’

Er is geregeld goed contact tussen gedeputeerde Douwe Hoogland en Jan Teade Kooistra, maar toch verloopt een gesprek prettiger wanneer je de stalmest ruikt en tussen de koeien loopt, vindt de regiobestuurder bij LTO Noord, regio Noord. ‘Er is geen strakke agenda, de gedeputeerde had en nam de tijd voor zijn werkbezoek. We hebben zelfs nog door het weiland gelopen.’ 

Als voormalig biologisch veehouder is het boerenerf voor de gedeputeerde niet totaal onbekend, maar toch was er nog wel een en ander te verduidelijken volgens Kooistra. ‘Vanaf het boerenerf kun je beter je verhaal doen.’ Ze keken, samen met zes medewerkers van de provinciale PvdA-fractie en LTO Noord, uit over Natura2000gebied. Natuurlijk was stikstof onderwerp van gesprek. Kooistra: ‘Ik probeer dan te nuanceren, duidelijk te maken dat de invloed van de landbouw beperkt is.’ 

Kooistra probeert het enthousiasme van de gedeputeerde voor het koppelen van de agrarische sector aan maatschappelijke doelen, zoals het klimaat en energietransitie, te temperen. ‘We moeten realistisch zijn, de boer kan en wil niet alles oppakken.’ Ook over de zorgen van de provincie met betrekking tot grond- en oppervlaktewater is gesproken. Kooistra: ‘Boeren zullen met goed bodem- en waterbeheer veel bereiken en dan is maatregelen opleggen helemaal niet nodig. Gun ons dan wel de tijd en ruimte.’

 


Bron: Nieuwe Oogst