BestWatt zonne-energie kleine windmolen

Uw mening over zon- en windenergie

Zonnepanelen op agrarische daken leveren op dit moment een aanvullend verdienmodel. Ook het opwekken van windenergie met kleine windmolens kan rekenen op steeds meer draagvlak.

Ledenraadpleging 
LTO Noord stuurt een ledenenquête naar alle leden in Friesland, Groningen en Drenthe om te peilen wat de potentie is in zonnepanelen op het dak en/of een kleine windmolen in eigen beheer. Randvoorwaarden, bedreigingen en mogelijkheden brengen we met deze ledenraadpleging in beeld. Daarnaast wordt er ook geïnventariseerd welk merk en type molen voor agrarische ondernemers het meest interessant en/of rendabel is om aan te sluiten op onze lobby om de boerderijmolen in heel Friesland beleidsmatig toe te staan!

Met deze input gaan we onze beleidsinzet in de Regionale Energiestrategie verder onderbouwen en uitwerken, en gericht lobby voeren daar waar nodig. Dat doen we dagelijks bij gemeenten, provincies, het Rijk en partners. Wij vragen u hiervoor de online vragenlijst in te vullen: klik hier

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Invullen kan tot en met 20 oktober.

We wachten op uw stem!

Wilt u meer weten over onze inzet op het gebied van Klimaat & Energie in Noord-Nederland, klik dan hier