Drentse melkveehouders pakken samen verduurzaming op

Acht Drentse melkveehouders worden aanspreekpunt voor hun collega-boeren in de aanpak naar de verduurzaming van hun bedrijf via Duurzame Melkveehouderij Drenthe (DMV). Het doel? Duurzaamheid behapbaar en realistisch maken voor de melkveehouder.

De gebiedscontactpersonen zijn zelf boer. Het zijn echte praktijkmensen met een goed overzicht op wat er allemaal in de melkveesector speelt. Zij kunnen mensen met elkaar koppelen, gedachten helpen stroomlijnen en fungeren als goede sparringpartners voor deelnemende boeren. In een video stellen zij zich aan u voor.

 

Uniek samenwerkingsverband
LTO Noord is partner van het samenwerkingsverband Duurzame Melkveehouderij Drenthe. DMV zet in op kringlooplandbouw en duurzame, toekomstbestendige melkveebedrijven. De boeren bepalen zelf hoe zij de doelen halen. Het resultaat is doorslaggevend. Een op maat gemaakt duurzaamheidsplan geeft deze Drentse melkveehouders bij de start van het project inzicht en concrete aanbevelingen voor verduurzaming.

Meer informatie vindt u op de website