Waterpeil

Stijging tarieven ongebouwd

De tarieven van waterschap Noorderzijlvest gaan komend jaar voor agrarische grondeigenaren omhoog met 4,2 procent.

Dat is 1,2 procent boven het gemiddelde van 3 procent. De bijdrage van beheerders van natuurterreinen daalt met 3,2 procent, het midden- en kleinbedrijf betaalt 2,1 procent meer.

Huurders en eigenaren van woningen betalen respectievelijk 3,4 en 2,9 procent meer waterschapsheffing.

Bron: Nieuwe Oogst