‘Trots op wat wij hebben bereikt’

Jan Bloemerts heeft eind december na ruim 4,5 jaar afscheid genomen van zijn bestuursfunctie bij LTO Noord regio Noord. ‘Het was een intensieve, maar bovenal leerzame periode. Ik ben trots op datgene wat wij samen als regiobestuur hebben bereikt en kijk dan ook met veel voldoening hierop terug.’

Waar hield u zich de afgelopen jaren mee bezig?
‘Ik was boegbeeld in Drenthe, regionaal en provinciaal aanspreekpunt voor de portefeuille Natuur & Fauna en provinciaal aanspreekpunt voor de portefeuilles Verenigingszaken, Landelijk Gebied en Infrastructuur.
‘Als bestuurder hoef je je in Drenthe niet te vervelen. Er speelt veel. Denk aan de wolf, schade door wilde zwijnen, edelherten, ganzen en het feit dat de provincie, overheid en maatschappij meer willen inzetten op biodiversiteit en natuur. Het gesprek aangaan, zorgen voor een goede balans en ondernemersklimaat, dat is waar ik mij hard voor maakte.’

Het afgelopen jaar lag uw focus op het stikstofdossier in de provincie Drenthe?
‘Veel leden hebben zorgen over het voortbestaan van hun bedrijf. Als Landbouwcollectief in Drenthe, bestaande uit LTO Noord, DAJK en Farmers Defence Force, zijn wij gelukkig bij elkaar gebleven en nog steeds een belangrijke gesprekspartner voor de provincie en het sectorenoverleg.
‘Door het protest in Assen hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregels ingetrokken. Dat vergeet ik nooit meer. Deze actie heeft zo’n impact gehad. Door onze krachten te bundelen, hebben we nog meer positie gekregen. Ik ben ook trots op het project ‘Boer, Burger en Biodiversiteit’, een gezamenlijk project van provincie Drenthe en landbouw- en natuurorganisaties. De totstandkoming hiervan kostte veel tijd en inspanning.’

Wat heeft u in deze bestuursperiode geleerd?
‘Direct na het afschieten van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hadden we als LTO een actievere rol moeten aannemen. Dan hadden we meer winst kunnen behalen. Bij het afschieten van het PAS voerde absurditeit de boventoon. Er was geen plan B, geen vangnet. Daardoor ging de sector terug naar niets. Dat leek onwerkelijk, maar gebeurde wel.
‘In oktober werd de sector wakker. Johan Remkes kwam met een adviescommissie en volgens Tjeerd de Groot van D66 moest de veestapel worden gehalveerd. Hij heeft echt wat teweeggebracht. De alarmbellen gingen direct rinkelen. We zullen nog meer vooruit moeten blijven kijken en de constructieve partij blijven die actief de belangen behartigt.’

Waarom stopt u nu als bestuurder?

‘In 2017 kreeg ik een herseninfarct. Mijn leven stond op zijn kop. Ik ben er goed vanaf gekomen, maar toch was er de nodige schade. Kort daarna besloten mijn vrouw, ik en onze kinderen om ons melkveebedrijf te beëindigen en verder te gaan met een recreatietak.
‘Ons bedrijfsmodel is nu behoorlijk anders. Naast de exploitatie van ons Camperparc Stee in Lhee bestaat ons inkomen uit de opbrengst van onze akkerbouwtak, zonnepanelen, verhuren we land en houden we zoogkoeien. Voor mijzelf ben en blijf ik boer, maar tegelijkertijd vind ik dat een ander jou ook als boer moet blijven zien.’

Wat wilt u leden meegeven?

‘De maatschappij verandert, maar niet iedereen is zich daarvan bewust. Ga als ondernemer niet met de rug naar de maatschappij staan, maar blijf met elkaar in gesprek. Zie deze veranderingen niet als een bedreiging, maar als een kans met mogelijk een ander, nieuw verdienmodel.’

 

Bron: Nieuwe Oogst