Webinar ‘Verzilting in het noordelijk zeekleigebied’

Meer weten over verzilting van je bodem? Meld je aan voor het webinar!


Voor veel akkerbouwers in het noordelijk zeekleigebied is een toenemende verzilting de nieuwe realiteit. Hoe ontstaat verzilting eigenlijk en hoe ernstig is het probleem? Hoe herken je verzilting op je perceel? En vooral: wat kun je er tegen doen?

Belangrijke vragen, die pas beantwoord kunnen worden als er voldoende data over bodem en grondwater beschikbaar zijn. Dáárom is ‘Boeren Meten Water – Verzilting’ ontwikkeld, een project waarbij akkerbouwers in Friesland en Groningen zélf de verzilting van het grond- en oppervlaktewater gaan meten.

Herken je je in het beeld van een groeiende verziltingsproblematiek? En wil je hier het fijne van weten? Meld je dan aan voor het webinar ‘Verzilting in het noordelijk zeekleigebied’ op woensdag 20 januari, van 10.00 tot 10.30 uur. Met verhelderende bijdragen van experts van Acacia Water, Van Hall Larensein en LTO Noord.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar fdolde@ltonoord.nl. Vermeld daarbij je voor- en achternaam en het type bedrijf. Na aanmelding ontvang je uiterlijk een uur voor aanvang een link waarmee je het webinar live kunt volgen.