Landbouw verbolgen over op slot zetten van agrarische bedrijven Leeuwarden

LTO Noord reageert verbolgen op de plannen van de gemeente Leeuwarden om in het zuidelijk deel van de gemeente de landbouw finaal op slot te zetten. De gemeente Leeuwarden stelt in het pré-omgevingsplan voor in een Veenweidegebied met tenminste 24 agrarische bedrijven om uitbreiding van vee en stallen niet toe te staan.

Boeren op slot
De regels om boeren op slot te zetten is niet het enige waar wij kritiek op hebben. Ook de mogelijkheden om zonder procedure een natuurbestemming op grond te leggen vinden wij onacceptabel. En als het gaat over natuurinclusieve landbouw en streekgerichte voedselproductie lijken de maatregelen op positieve discriminatie om de natuur voorrang te geven. Bovendien is er geen duidelijke kaart en definities van begrippen en dat maakt interpretatie van de regels onmogelijk

Rauw op het dak
Deze maatregelen vallen rauw op het dak bij de agrariërs in het zogenoemde Veenweidegebied. LTO Noord heeft via een uitgebreide zienswijze gereageerd naar de gemeente Leeuwarden. Ook leden in het gebied reageren massaal op deze ondoordachte plannen. Tot 24 februari is het mogelijk om een zienswijze in te dienen bij de gemeente Leeuwarden.

Op de website van gemeente Leeuwarden kun je de procedure lezen om een zienswijze in te dienen. Je kunt hierbij gebruikmaken van de zienswijze van LTO Noord.

Zie zienswijze LTO  

Zie omgevingswet Leeuwarden