Biosfeer is luchtkasteel voor landbouw Noardeast-Fryslan

De werkgroep Holwerd aan Zee verkent de mogelijkheid om het gebied van Blije, Holwerd, Ternaard tot en met Dokkum aan te merken als Unesco Biosfeer gebied. LTO Noord vindt het zeer onverstandig om dit deel van de Waddenkust te nomineren voor deze titel.

Een groot deel van het gebied bestaat uit hoogwaardige land- en akkerbouw. Suggestie van de plannenmakers is dat iedereen profiteert van de Unesco-status. Wij zien bij een nadere studie van de Unesco criteria dat het vooral moet gaan om behouden en beschermen van ecologie, landschap en cultuurhistorie. Ook wordt voorgeschreven dat er een zonering wordt toegepast waarbij sprake is van een kernzone, een bufferzone en een transitiegebied daar omheen. Gelet op het verschil tussen de presentatie van de mensen van Holwerd aan Zee en de Unesco criteria, is het voor LTO Noord volstrekt onduidelijk wat de gevolgen voor de landbouw zijn.

We zien het serieuze risico dat het stempel Biosfeer juist leidt tot strenger omgevingsbeleid dat de agrarische sector op achterstand kan zetten. Daar komt bij dat er al diverse gebiedsontwikkeltrajecten zijn die ook binnen een biosfeer gebied kunnen gebeuren. Denk hierbij aan Holwerd aan Zee, Fjildlab, Regiodeal NO Fryslân en de provinciale Landbouwagenda.

LTO Noord heeft een brief gestuurd aan de gemeente Noardeast Fryslan waarin wordt aangegeven dat het stempel Unesco biosfeer, voor de landbouw alleen bedreigingen en geen kansen gaat brengen. Dit in reactie op de voorstellen die in een symposium van 5 februari werden gepresenteerd.