landschap boerenleven

Digitale themabijeenkomst Noord voldoet aan behoefte

LTO Noord regio Noord houdt de komende weken online themabijeenkomsten. Bestuurders gaan daarin met leden in gesprek over specifieke, actuele onderwerpen. Voorzitter Trienke Elshof merkt dat hier behoefte aan is.

Waarom houdt LTO Noord deze themabijeenkomsten?
‘We merken dat afdelingen het lastig vinden om digitale bijeenkomsten te organiseren. Maar de behoefte aan informatie bij leden is wel groot. Het gaat vaak om zaken die voor afdelingsbestuurders te groot of te complex zijn om goed te communiceren. Daarom hebben we als regiobestuur besloten om digitale themabijeenkomsten te organiseren via Zoom.’

Om welke thema’s gaat het?
‘Het gaat zowel om thema’s die spelen in een specifieke regio, zoals de infrastructuur van het leidingennetwerk, mijnbouw en het veenweidevraagstuk, als om algemenere thema’s. Dan kun je denken aan stikstof, water en bodem en markt en maatschappij. Leden krijgen een uitnodiging via de mail. Als ze zich aanmelden, krijgen ze een link met toegang tot de bijeenkomst.’

Dinsdag was de eerste bijeenkomst. Hoe ging het?
‘Dinsdag was de aftrap over mijnbouw in Groningen. We zijn erg tevreden over het verloop daarvan. Ongeveer tachtig leden waren digitaal aanwezig en ze stelden goede inhoudelijke vragen. ‘We beginnen een themabijeenkomst met enkele korte presentaties en daarna kunnen leden via de chatfunctie vragen stellen. Op specifieke vragen krijgen ze via de chat meteen antwoord en meer inhoudelijke vragen worden met de vraagsteller in beeld behandeld. Zo krijg je wat meer interactie.’ 

Wordt dit een vast onderdeel in de communicatie naar de leden?

‘Een digitale bijeenkomst is nu vooral een noodzakelijk kwaad, maar blijkt toch ook erg efficiënt. Ik kan me voorstellen dat we ook in de toekomst van deze mogelijkheid gebruik zullen maken om informatie te verstrekken. Je merkt dat vooral jongeren daar minder moeite mee hebben; die zijn niet zo van de zaaltjes. Maar je mist wel de sfeer en de derde helft met een biertje en een bitterbal na afloop. ‘Zodra het weer kan, zou ik als afdeling daarom eerst vooral inzetten op de informele contacten en aandacht schenken aan het sociale. Daar is echt behoefte aan.’

De themabijeenkomsten zijn te vinden op www.ltonoord.nl/agenda.

 


Bron: Nieuwe Oogst