Zonne-energie

De landbouw is nu al de belangrijkste producent van duurzame energie. En de mogelijkheden zijn in Noord-Nederland nog lang niet uitgeput. Of het nu gaat om biomassa, zon of wind.

De landbouw is al heel ver in duurzaamheid. Een derde van alle groene geproduceerde energie is landbouwgerelateerd. Toch zijn er meer kansen. LTO Noord ziet in de noordelijke provincies veel potentie om duurzaam energie op te wekken én te leveren via biomassa, agrarische daken en windmolens. Daarmee geven we invulling aan onze ambities om de gehele sector energieneutraal te laten produceren. En leveren we een substantiële bijdrage aan de doelstellingen op energietransitie en het verminderen van de impact op het klimaat.

Wees zuinig met landbouwgrond
Steeds vaker worden agrariërs benaderd door projectontwikkelaars voor het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. LTO Noord is voorstander van de inzet en toepassing van zonnepanelen. Maar het voor langere tijd plaatsen  van zonnepanelen op landbouwgrond frustreert de productie van voedsel, voer en grondstoffen. Daarom roept LTO Noord de politiek op zuinig te zijn met landbouwgrond en eerst de opties binnen het bebouwde gebied te benutten. Wanneer een beroep gedaan wordt op het buitengebied, kijk dan eerst naar zonnepanelen op het bouwblok en het plaatsen van zonnepanelen op  bijvoorbeeld bedrijventerreinen, geluidswallen, waterbassins en bermen.

Overhandigd aan landbouwgedeputeerden in het Noorden
Op 23 juni 2017 heeft LTO Noord, regio Noord aan de landbouwgedeputeerden van de drie noordelijke provincies een visiedocument overhandigd over hoe de agrarische sector de energie- en klimaatdoelstellingen op gemeentelijk, provinciaal en regionaal niveau kan ondersteunen. Want LTO Noord ziet de land- en tuinbouw als een oplossing voor het energievraagstuk.

Handreiking zonnepanelen: weet waar u aan begint
Bent u benaderd door een projectontwikkelaar of door een lokale energiecoöperatie om uw percelen beschikbaar te stellen voor zonnepanelen? Dan zult u zich wellicht afvragen wat dit allemaal voor u betekent. Deze handreiking is bedoeld om antwoorden te geven op vragen en te helpen bij de afweging. Het is geen individueel advies; u kunt hier geen rechten aan ontlenen. In deze handreiking is per onderwerp beschreven waar u rekening mee dient te houden wanneer u overweegt een zonnepark op landbouwgrond te realiseren.

Ruimtelijke afweging zonne-energie Regio Noord
In dit document staan een beschrijving en toelichting van het standpunt van het Regiobestuur Noord van LTO Noord inzake de lokalisering van zonnepanelen.