land op hand

Tanja Beuling: Het Noorden te klein

De noordelijke provincies herzien hun omgevingsvisie. Een visie hoe de provincie de komende jaren eruit moet zien. Welke ambities zijn er, welke belangen moeten er worden gediend? Als ik kijk naar de ambities en de wensen van de verschillende belanghebbende, lijkt het wel of het noorden te klein is.

Opgave is fors

De opgave voor natuur is fors voor de komende jaren. Hoewel Drenthe zich al koploper mag noemen volgens het Dagblad van het Noorden van 11 maart jl. Ook voor water, recreatie en niet te vergeten duurzame energie liggen opgaven. Ik vraag me af of zo wel voldoende ontwikkelruimte en potentie beschikbaar blijft voor een gezonde landbouwsector.

Landbouw goede plek in discussie

In mijn eerste maanden als regiobestuurder heb ik gemerkt dat het niet altijd meevalt om te zorgen dat de landbouw een goede plek krijgt in de discussie. Helaas weten steeds minder mensen wat er in de agrarische sector speelt en ervaren niet meer van dichtbij wat het betekent om een agrarische onderneming te hebben. Vroeger had iedereen wel een vader, oom, buurman of een bekende die werkzaam was in de agrarische sector. Tegenwoordig is dat veel minder. Daarnaast gaan de ontwikkelingen in de landbouw snel. Ik vind de reacties van de mensen die we bijvoorbeeld op ons erf uitnodigen altijd leuk en bijzonder. Ik merk hun verbazing en interesse, als ik vertel over voor ons vanzelfsprekende dingen als gewasrotatie, rassenkeuze of een bemestingsplan. Wanneer we bijvoorbeeld spreken over een volautomatische mengvoedersysteem, melkrobot, GPS en precisie landbouw en de stappen die daarin gezet worden, lijkt het voor sommige haast Science Fiction.

Als sector flink aan de bak

De komende maanden moeten we als agrarische sector flink aan de bak. Naast een opgave voor natuur, water, recreatie en duurzame energie ligt er zeker een opgave voor de landbouw. De landbouw speelt zich namelijk niet alleen af op het boerenerf en de omliggende percelen, maar is van groot belang voor het buitengebied en de leefbaarheid daarvan. Ik denk daarbij aan de inrichting en onderhoud van het landschap, als ook aan de bedrijven verwant aan de landbouw. De melkfabrieken, suikerfabriek, aardappelverwerkende industrieën, mechanisatiebedrijven, loonwerkers en transportbedrijven zouden er niet zijn als er geen landbouw was. En wat gebeurt daarmee als het areaal landbouwgrond verder afneemt?

Koploper

Daarnaast is (Noord)Nederland koploper als het gaat om innovatie. Daardoor zijn onze landbouwproducten een van de meest verantwoorde ter wereld. Om die voorsprong te behouden en de innovatie te stimuleren, hebben we voldoende omvang nodig.

Waarde van grond

Kortom; er ligt de komende jaren niet alleen een opgave voor natuur, maar ook voor de landbouw. En dat is een opgave voor zowel de agrarische sector, als voor bestuurlijk Noord Nederland. Want landbouwgrond levert volgens mij zeker zoveel op als natuurgrond.

Tanja Beuling, regiobestuurder LTO Noord, regio Noord

Tanja Beuling

Tanja Beuling

Regionaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Provinciaal aanspreekpunt Drenthe. Provinciaal aanspreekpunt voor Algemene zaken Drenthe. Provinciaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Provinciaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Tanja Beuling

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.