wereldbol in weiland

Mag het ietsje zoeter?

Circa 2,5 % van de watervoorraad op aarde is zoet water. Slechts 1% is bruikbaar voor mens en dier. Elke dag wordt 2000 ha landbouwgrond onbruikbaar door verzilting, stelde de VN al in 2008.

Staatssecretaris Van Dam gaf dit voorjaar aan dat in 2030 in Nederland 125.000 ha verzilt is als gevolg van een stijgende zeespiegel en autonome bodemdaling. Hij stelde ruim 4 ton beschikbaar voor onderzoek naar verzilting in landen als Bangladesh en Pakistan. Door nieuwe technieken en andere gewassen kunnen verzilte gronden daar weer in productie worden genomen.

Bovenstaande geeft mij genoeg reden tot zorg over onze landbouwgronden, maar onze regering blijkbaar niet. Extra bodemdaling door gas- en zoutwinning levert niet alleen schade aan huizen en kunstwerken op, maar versnelt ook nog eens het proces van verzilting. Wie het Programma naar een Rijke Waddenzee leest (in opdracht van o.a. EZ en diverse natuurorganisaties) kan zich niet aan de indruk onttrekken dat zilte natuurbeleving voorop staat in alle strategieën. Op zich geen probleem als we de zilte beleving dan maar buiten de dijk houden, zoals bij het nieuwe gemaal Vijfhuizen. Maar nee, op een of andere manier moeten we het zout beleven binnen de dijk. Niet voor niks dat in het Lauwersmeer gekeken wordt “naar optimalisatie van de getijdennatuur in combinatie met waterveiligheid, getijde-energie en/of recreatie (en mogelijk sedimentbeheer en zilte landbouw)”. Dan is de voorgestelde rietproef natuurlijk maar een rimpeling in het peil. En verklaart misschien ook wel dat betrokken overheden nu al moeilijk doen over een goed monitoringsplan, een nulmeting en een goede schaderegeling voor de landbouw. Want hoeveel schade moet je dan wel niet vergoeden als het Lauwersmeer een getijdegebied wordt. Daar helpt niet een gemaal aan. Heel Nederland aan de zeekraal en lamsoor dan maar? Landen als China en Pakistan gaan juist over op de teelt van aardappelen in plaats van rijst, omdat de aardappelteelt met veel minder (van het schaarse) water toe kan. Noord-Nederland kan als geen ander het uitgangsmateriaal hiervoor leveren. Uit onderzoek van de noordelijke provincies blijkt dat de akkerbouw een viermaal zo grote toegevoegde waarde per ha levert dan de veehouderij. We hebben alle belang bij het zouttoleranter maken van onze poters en teeltsystemen, daar ligt zeker een uitdaging. Ook wereldwijd. Laat de nieuwe minister van Landbouw daar geld in steken in plaats van in het versnellen van het verziltingsproces.

Intussen krijg ik het beeld van onze aardbol met dat ene minuscule bolletje dat onze zoetwater voorraad moet voorstellen maar niet van mijn netvlies.

Tineke de Vries

Tineke de Vries

Provinciaal aanspreekpunt Friesland. Provinciaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied.

Naar alle weblogs van Tineke de Vries

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.