De betrouwbare overheid?!?

In 2015 is na vele jaren onderzoek, onderhandelen en rechtszaken is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) van start gegaan. De PAS voorziet in ontwikkelruimte voor bedrijven die ammoniak en/of stikstof uitstoten. Dat zijn bijvoorbeeld melkveebedrijven maar ook industrie en weggebruikers.

De natuur in de Natura 2000-gebieden is stikstofgevoelig. Het Rijk heeft bij de inwerkingtreding van de PAS de mate van stikstofgevoeligheid vastgesteld. In Fryslân zijn o.a. Van Oordsmerken, De Alde Feanen en het Drents Friese Wold aangewezen als gevoelige PAS-gebieden. De PAS zou een oplossing moeten bieden voor die bedrijven die een te hoge depositie veroorzaken op de natuur en hierdoor geen NB-vergunning konden krijgen. Om deze oplossing te kunnen bieden, zijn er landelijke afspraken gemaakt: de landbouw levert via sectorale maatregelen stikstof in en krijgt hiervoor een deel van de ruimte terug om veebedrijven in de nabijheid van Natura 2000-gebieden uitbreidingsmogelijkheden te bieden.

Daarnaast worden door middel van investeringen de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden robuuster gemaakt, zodat ze de stikstofbelasting beter kunnen handelen. In juli 2015 is dit nieuwe beleid van start gegaan. Veel bedrijven hebben hierdoor inmiddels een NB-vergunning verkregen. Zoveel zelfs dat hier en daar de ruimte voor de eerste drie jaar op of bijna op is. PAS-ruimte komt namelijk in twee termijnen vrij: in de eerste drie jaar 60% en de volgende drie jaar de resterende 40%. Via het computerprogramma Aerius wordt de benodigde stikstofbelasting berekend. Dit systeem is al enkele keren aangepast met name door o.a. de leefgebiedenbenadering, die ook extra ruimte heeft opgeëist. Gebieden zijn voor de totstandkoming van de PAS geïnventariseerd en toen is de stikstofgevoeligheid vastgelegd.

Wat schetst nu onze verbazing: er worden bij het meest recente veegbesluit opeens meer natuurgebieden als stikstofgevoelig aangemerkt. In Fryslân is dit nu het geval met de Oudegaasterbrekken in Zuidwest-Friesland. De Oudegaasterbrekken bleek in 2015 slechts in beperkte mate stikstofgevoelig te zijn, boeren konden hier dus zonder moeite nog uitbreiden. Nu wordt zo'n gebied opeens stikstofgevoelig.

Wat is er veranderd? Waar komt die stikstofgevoeligheid vandaan? Jaren is er gewerkt, onderhandeld, gestreden zelfs, voor een deugdelijke oplossing voor ecologie in de natuurgebieden en de economie daaromheen. Het kan niet zo zijn dat er opeens nieuwe natuurwaarden uit de hoge hoed komen. Ondernemers in of nabij het gebied worden ineens geconfronteerd met een sterk verminderde ontwikkelruimte en daarmee toekomstperspectief! De overheid behoort een consistent beleid te voeren. Dat mogen de ondernemers van haar verwachten. Natuurbeleid hoort hier zeker bij.
Het kan niet zo zijn dat, als er één of ander plantje in een Natura 2000-gebied gevonden wordt, het beleid t.a.v. de economie daaromheen gewijzigd moet worden.

Peet Sterkenburgh

Peet Sterkenburgh

Boegbeeld Friesland. Regionaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna.

Naar alle weblogs van Peet Sterkenburgh

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.