Ambitie Plantgezondheid 2030?

Vandaag wakker geworden met een regenmeter die niet overloopt, maar waar wel 20 mm in zit. Balen natuurlijk, want we zitten midden in het pootseizoen. Van collega’s in het land hoor ik dat er emmers worden leeggegooid, dus het kan allemaal veel erger. Wij hoeven gelukkig nog niet met de schep het land in om water te lossen.

Rond deze tijd van het jaar veroorzaakt dit weer helaas schade die je het hele teeltseizoen gaat merken. In de akkerbouw heb je maar één keer per jaar de kans om het goed te doen. De risico’s van de meeste teelten zijn groot en die liggen voor het overgrote deel op het bordje van de boer. Daar heeft de EU afgelopen week met haar totaalverbod op neonicotinoïden nog een flinke schep bovenop gedaan.

Uiteraard ook ik zie het belang van bijen en insecten voor de landbouw als totaal, daar kan volgens mij geen mens op tegen zijn. Maar met dit verbod wordt het paard voor de zoveelste keer achter de wagen gespannen. Waar de milieufreaks de mond vol hebben van een “holistische benadering” van van alles en nog wat, hebben ze wat gewasbescherming aangaat een tunnelvisie van heb ik jou daar.

Ik was tot nu toe heel positief over de visie van LTO plant, de ambitie Plantgezondheid 2030. Een visie waarmee de sector een scherpe ambitie neerzet (0 emissie in 2030) en de regie in handen houdt. Wij als telers willen er voor gaan maar dan moeten jullie (overheid, consument, onderzoek etc.) ons daarbij helpen!

Intussen is onze sector volop bezig met het bedenken en uitvoeren van DAW-projecten om emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te beperken. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de inzet van groene middelen en andere teeltmethoden. En wat doet onze omgeving? Dezelfde milieuclubs die tegen het gebruik van GBM zijn, zijn nog feller op het toepassen van gentechnieken als CRISPR-Cas. De phytophthora resistente aardappel gemaakt d.m.v. cisgenese ligt in een laatje op te drogen. Wetgeving om groene middelen versneld toe te laten, komt moeizaam op gang. Onderzoeksprojecten om gewassen zonder neonics te kunnen telen, vindt het ministerie niet urgent genoeg voor cofinanciering. Als klap op de vuurpijl gaat minister Schouten nu met de sector overleggen over alternatieven voor deze middelen. Na deze eerst in EU-verband verboden te hebben. Het gaat wel lekker dus met onze ambitie. Hoe houden wij nu onze telers gemotiveerd om aan emissiebeperking te werken?

Hopelijk knapt het weer gauw op zodat we eind deze week weer volop het veld in kunnen. Voorlopig nog met Actara bij het poten. Dat scheelt weer een aantal bespuitingen met insectendoders. Ben ik nu gefrustreerd over onze visie? Nee, want er is geen andere weg, maar ik word van onze “stakeholders” net zo chagrijnig als van het weer vandaag.

Tineke de Vries

Tineke de Vries

Provinciaal aanspreekpunt Friesland. Provinciaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied.

Naar alle weblogs van Tineke de Vries

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.