menigte lego

Met hoeveel willen we zijn?

“Maximum stellen aan bevolkingsgroei is niet langer onbespreekbaar”. De kop in de krant levert direct een bepaalde spanning op, misschien is het wel een taboe. Volgens recent onderzoek verwacht het CBS dat de Nederlandse bevolking de komende 40 jaar zal doorgroeien met ongeveer een miljoen mensen tot 18,4 miljoen inwoners. En als waarschuwing, wanneer de stijging doorgaat als de laatste jaren zal Nederland in 2060 zelfs een bevolking van bijna 20 miljoen mensen kennen.

Kan de samenleving zo’n groei aan en wat zal dat betekenen voor de verzorgingsstaat? Zijn er genoeg scholen, ziekenhuizen, wegen, huizen? Blijft er genoeg productiegrond en natuur over? De Nederlandse verzorgingsstaat zal het voor de kiezen krijgen. Aanpassingsvermogen is noodzakelijk, maar populisme ligt op de loer. Een delicaat onderwerp  waarbij er al snel met meel in de mond wordt gesproken. Niet over praten leek lange tijd veiliger. 

Minder dieren?
Is een vergelijk met de Nederlandse dierhouderij relevant? Toen enkele jaren geleden het zogenaamde fosfaatplafond in ras tempo werd overschreden werd in koor geroepen dat er veel te veel dieren worden gehouden in Nederland. Er moesten minder melkkoeien komen, de intensieve veehouderij enorm worden ingeperkt en de edelpelshouderij was reeds weggesaneerd. Zijn er daadwerkelijk teveel productiedieren in Nederland? Al snel zie je de verkramptheid en oude patstelling ontstaan.

Visie Schouten
Begin september werd de lang verwachte Landbouwvisie van minister Carola Schouten gepresenteerd. Een visie waarbij kringlooplandbouw de rode draad is. Een visie die veel waardering uitspreekt voor de huidige inspanningen van de Nederlandse boer en tuinder. Een visie die inzet op minder chemische gewasbescherming, minder import van overzeese krachtvoeringrediënten en een toekomstige ban op traditioneel kunstmest. En inzetten op de waarde van voedsel. Laat de prijs van voedsel toch niet het sluitstuk zijn voor de consument. Verantwoord geteelde groente of dat goede stuk vlees moet op waarde worden gezet en daar moet de boer en tuinder uiteraard naar worden betaald. De richting is gezet. Circulaire landbouw is de toekomst, de kringlopen moeten dicht, de aarde moet goed worden doorgeven aan de volgende generatie. Zonder twijfel zal de noodzakelijke concretisering volgen, maar die bekende stip op de horizon is gezet. Het zou maar zo tekst van een reclamebureau kunnen zijn.

Wij gaan het gesprek aan!
Er zijn personen en organisaties die na het lezen van de Landbouwvisie hun oordeel direct weer klaar hadden. “Waardeloos verhaal, waar lees ik de noodzakelijke verkleining van de Nederlandse veestapel?” Zaken als verdienmodel, dierenwelzijn en milieu-investeringen vragen om schaalgrootte, massa is immers kassa, en de wereld moet gevoed worden... Maar hoeveel dieren met bijhorende overlast kan Nederland aan?  Het is goed om als agrarische sector niet weg te lopen voor deze discussie. De visie van Schouten biedt perspectief.

Jan Bloemerts

Jan Bloemerts

Boegbeeld Drenthe. Provinciaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Infrastructuur.

Naar alle weblogs van Jan Bloemerts

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.