Piet de Boer, Jan Publiek en Karel Politiek

Ze zaten er allemaal, Piet de Boer, Jan Publiek en Karel Politiek. Aandachtig luisterend, vragen stellend, meebewegend met de emoties en inhoudelijke verhalen. Hoorzitting van de Tweede Kamer in Groningen.

Diverse gremia die te maken hebben met de mijnbouwschade in Groningen stonden op de sprekerslijst om een bijdrage te leveren en vragen te beantwoorden. Ook de landbouw was aanwezig, weliswaar niet op de sprekerslijst, maar wel een stukje inhoudelijk. Toch blijft het vreemd dat een belangrijke sector in het mijnbouwgebied Groningen, zichzelf uit moet nodigen. Dat er niet als vanzelfsprekend aan wordt gedacht,… het plattelandsgebied kennende weten we toch dat het een agrarisch gebied is, waar zowel economisch als voor landschap maar ook sociaal, de landbouw een grote bijdrage levert. Zowel qua gebouwen, fundatie, grond en infrastructurele werken raakt de mijnbouw de agro intens en zijn bijna alle casussen per definitie complex.

Vechten voor Piet de Boer
De hoorzitting in Groningen legde zeker de onmacht en complexiteit in het dossier bloot. En onmacht wordt bestreden met hernieuwd organiseren. In de huidige situatie is nog heel veel tijdelijk, gelukkig is er een nieuw bestuurlijk en inhoudelijk landschap aan het ontstaan. Met keuzes in verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. En ook nieuwe machten en krachten. Dat alles leidt tot de werkelijke van de aanpak van het mijnbouwdossier. En als belangenbehartiger, namens alle Piet de Boeren, zijn we steeds op pad om in de hernieuwde structuren de agro te borgen, een vaste gewaardeerde en erkende plek te geven. En mede zorg te dragen voor een goede schadeafhandeling, versterking en toekomstperspectief. Een dossier wat niet recht toe rechtaan werkt maar deel is van een groot proces waar niet altijd grip op is en vele andere belangen spelen dan de agro.

Toekomstgericht
Zo zijn er wel meer dossiers waar Jan Publiek, Piet de Boer en Karel Politiek elkaar ontmoeten en onder invloed staan van andere krachten dan alleen de inhoud. Dat is blijkbaar een gegeven waar we mee moeten dealen en soms vanonder de tafel een andere uitkomst bepaalt dan wat de inhoud nodig zou hebben. En Jan Publiek en Piet de Boer horen het allemaal aan, zien de processen al dan niet openbaar gebeuren en denken wanneer samenwerken ten bate van Groningen nu eens niet tegen, maar samen werken blijkt. Want dat is wat Jan Publiek en Piet de Boer willen: Wonen, werken en ondernemer kunnen zijn in een provincie vol toekomst, waar Piet de Boer, Jan Publiek en Karel Politiek elkaar helpen en faciliteren ten bate van een prachtig toekomstgerichte provincie Groningen.

Dan pas kunnen we echt weer zeggen; ‘Er gaat niets boven Groningen’.

Alma den Hertog

Alma den Hertog

Boegbeeld Groningen. Regionaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Algemene zaken. Provinciaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Alma den Hertog

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.