Klimaat als een kans op de ledendag 11 december

De landbouwsector is als geen andere sterk afhankelijk van het klimaat. Het jaar 2018 gaat de boeken in als het jaar van de weerrecords. Na een zeer nat en koud voorjaar kwam een hete droge zomer zoals die in geen jaren is voorgekomen. De gevolgen daarvan zijn nog steeds merkbaar. Op menig boerenerf zijn de schuren niet vol met aardappelen en uien en de sleufsilo’s niet voldoende gevuld met kuilvoorraad. Ook zijn de grondwaterpeilen nog steeds niet op het oude niveau. De voorspelling is dat wij in de toekomst vaker te maken krijgen met dergelijke weersextremen. Dit komt, volgens de deskundigen, voort uit de klimaatverandering.

Klimaat, bedreiging of kans?
Landbouw heeft zich verbonden aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. In Nederland wordt gewerkt aan de zogenaamde klimaattafels om de doelstelling verder in te vullen. De tafel landbouw en landgebruik ziet zich voor de opdracht om 3,5 megaton CO2 emissie te reduceren. Wat dat gaat betekenen op het boerenerf is voor velen nog onduidelijk. Kunnen en willen we een bijdrage leveren aan de klimaatopgave? Gaat het onze sector helpen om weerbaarder te worden voor extremere weersomstandigheden? Is klimaat een bedreiging of een kans?

Thema van onze ledendag
Genoeg redenen om op onze ledendag nader op dit onderwerp in te gaan. In navolging op de zeer succesvolle ledendag van vorig jaar heeft de organisatie ook dit keer, samen met de Rabobank en de AJF, een inspirerend programma samengesteld. De sprekers geven vanuit verschillend perspectief hun visie te op het klimaatvraagstuk. Visies die inzicht geven over de toekomst. Daarnaast is er natuurlijk voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. De dag zal afgesloten worden met een ludieke verrassing.

Noordelijke landbouwbeurs
Iedere bezoeker krijgt bij vertrek van onze ledendag een gratis kaart voor de landbouwbeurs aangeboden. De Noordelijke landbouwbeurs zal plaatsvinden in Leeuwarden van 12 t/m 15 december. Tijdens de landbouwbeurs is er elke dag een rondetafelsessie waarbij het onderwerp bedrijfsopvolging centraal staat. LTO werkt hier, gezamenlijk met AJF, AB Vakwerk en Rabobank, aan mee en gaat graag met u in gesprek.

December is de maand van de ontmoeting. Kortom, voldoende reden om u voor onze ledendag aan te melden. Binnenkort zal de uitnodiging verspreid worden.

 

 

Trienke Elshof

Trienke Elshof

Regionaal aanspreekpunt voor Algemene zaken (o.a. jongeren, visie & strategie, kennis & innovatie, ledenbetrokkenheid). Regionaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Trienke Elshof

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.