Drenthe ganzen

Fryske guozzenoanpak

Provincie Fryslân stelt voor om de Fryske guozzenoanpak van drie jaar te verlengen tot zes jaar. Dit om, zo zegt de provincie, rust in het beleid te brengen.

Dat begrijpen we. Er lopen nog bezwaren van boeren tegen de verkleining van de foerageergebieden. Tevens loopt er nog een bezwaar van de Vogelbescherming tegen het Faunabeheerplan Ganzen. Jagers en boeren moeten buiten de foerageergebieden nu ook ‘s winters aan de bak om de ganzen met ondersteunend afschot richting de opvanggebieden te sturen.
Vogelbescherming is voor winterrust bij trekkende ganzen en fel tegen dit ondersteunend afschot. Ook de registratie van de verjaagacties is nog niet goed geregeld in het registratiesysteem van de Faunabeheereenheid. Deze registratie wordt tevens gebruikt door BIJ12 Faunafonds voor controle op adequaat gebruik van de bestrijding (hebben boer en jager wel voldoende gedaan om de ganzen te verjagen). Dit op straffe van het niet uitbetalen van de getaxeerde schade.

Het eerste jaar van dit beleid is nu achter de rug en uit de tussenevaluatie over seizoen 2017- 2018 blijkt dat het seizoensgemiddelde van aanwezige ganzen van 400000 naar 320000 is gedaald. En dat er 24% minder schade is uitgekeerd. Dus minder ganzen en minder schade. De ervaringen van de boeren dat de ganzen later kwamen en iets minder in getal waren, kennen we. Een verklaring hebben we niet. 24% minder schade in kilogram droge stof gras, getaxeerd, is een forse daling.

Verklaring hiervoor kan zijn een erg nat najaar en winter 2017-2018. Er bleef veel gras op het land staan waar de ganzen zich te goed aan hebben gedaan. Zo hoefden ze zich minder buiten de foerageergebieden te bevinden om hun kostje op te halen. 

Daarnaast is de uitkering buiten de foeragegebieden verlaagd van 95 procent naar 80 procent. Minder boeren hebben de schade gemeld. Zij moeten bij aanmelding van de schade eerst 300 euro meldingskosten betalen en krijgen daarna slechts 80 procent vergoed met een eigen risico van 250 euro.  Dit weerhoudt boeren helaas om de schade te melden. Hierdoor krijgen we een te rooskleurig beeld. Op papier gaat de schade omlaag ja, maar in het veld is zij er wel. Voor monitoring en statistieken geeft dit niet het juiste beeld. We geven bij de provincie steeds duidelijk aan dat door de drempel van de meldkosten de statistieken een onjuist beeld geven. We adviseren boeren om schade toch te melden

Tevens zit er in het nieuwe beleid vanaf 2017 een bonusmalus-regeling. Als de schade niet met 5 tot 10 procent per jaar afneemt, gaat de uitgekeerde schade van 80 procent nog verder omlaag. Boeren ervaren dit als het zwaard van Damocles. Hierdoor worden zij financieel verantwoordelijk voor het schadebeleid. Als boer en jager niet voldoende optreden tegen de ganzen, worden zij op de uitkering gekort. Dit is de wereld op zijn kop.

Boeren en jagers hebben de afgelopen jaren steeds gepleit voor ruimere bestrijdingsmogelijkheden.  Zij zagen de schades steeds hoger worden en willen liever boeren dan ganzen opvangen. Het was juist de politiek die de ruimere bestrijding tegenhield. ‘De winterganzen moesten met rust worden gelaten’. Nu de bodem van de schatkist in zicht kwam, moest het beleid veranderen en dan stellen we de boer hiervoor verantwoordelijk.

Na één jaar nieuw beleid is de schade al met 24% gedaald. Ook de jagers en de boeren hebben daar fors aan meegewerkt. Dat succes moet voor Provincie Fryslân genoeg reden zijn om de bonusmalus-regeling, die steeds boven de markt hangt, van tafel te vegen. Dat hebben de boeren en jagers wel verdiend.

Provincie Fryslân: u kunt het nieuwe beleid verlengen van drie naar zes jaar, als u tevens de bonus-malusregeling intrekt!

Peet Sterkenburgh

Peet Sterkenburgh

Boegbeeld Friesland. Regionaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna.

Naar alle weblogs van Peet Sterkenburgh

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.