Klaar voor de start

Mijn eerste blog als nieuweling binnen LTO, wat schrijf je dan?

Ik ben nog geen maand werkzaam als regiobestuurder, maar heb gelukkig al de nodige activiteiten mee mogen maken. Ik had de vuurdoop tijdens de Regiotour in Bakkeveen op  1 maart. Dat is hét moment waarop alle afdelingsbestuurders in gesprek konden met de regiobestuurders van LTO Noord. Voor mij een uitgelezen kans om zoveel mogelijk mensen de hand te schudden én zoveel mogelijk informatie op te nemen.

Om aan te sluiten bij mijn eigen portefeuille, volgde ik een workshop ‘Water&Bodem’. Hierbij passeerden verschillende onderwerpen de revue. Bijvoorbeeld verzilting, schoon water, beregening, bodemdaling en erfafspoeling. Alle onderwerpen werden uiteraard opgehaald bij de aanwezige bestuurders, die weten tenslotte het beste wat er speelt in het gebied.

Daarnaast volgde ik uiteraard een workshop bij Tanja Beuling. Zij is tenslotte mijn voorgangster binnen het regiobestuur. Hier kwam een boeiende discussie op gang omtrent het onderwijs in Noord-Nederland. Met name de vernieuwing van het onderwijs is een duidelijk speerpunt van LTO Noord. Heel interessant om te horen hoe de verschillende bestuurders denken over het huidige onderwijsbeleid en -niveau in Nederland. Vooral de vraag wat wij hierin als LTO zouden kunnen bedenken.

Het was een zeer inspirerende dag waarbij vele onderwerpen ter sprake kwamen die ik mee kan nemen in mijn komende bestuursperiode. Ik ga mij voor de volle 100% inzetten om de onderwerpen in mijn portefeuille zo goed mogelijk te onderhouden en jullie als leden op de hoogte te houden van alle bijzonderheden hierin. Wordt vervolgd dus!

 

 

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.