Landschap

Dans om het landelijk gebied

De dans om een plekje in het balboekje van het landelijk gebied is in de media in volle hevigheid losgebarsten.

Net als Dirk Strijker krijg ik jeuk van ongenuanceerde berichtgeving, gestuurde aanwezigheid van zogenaamde deskundigen en het niet checken van bronnen of berichten. Dit naar aanleiding van berichtgeving van de NOS, die aandacht besteedde aan de ongelukkigheden van de PAS. Met drie (!) ecologen werd uitgelegd wat er nodig is om extra rijstroken, vliegvelden en industrieterreinen aan te leggen. Hun antwoord? Krimp van de veehouderij. En, zoals Strijker dan zegt: “Wel heb ik ooit!” Als er een andere samenstelling bij de NOS had gezeten waren de antwoorden anders geweest. Maar zorgvuldigheid en nuance is soms ver te zoeken.

In het kader van snelheid troef is de volgorde van berichtgeving flink veranderd: eerst de ether in slingeren en dan aan anderen overlaten om feiten te ontkrachten of te nuanceren. Als reageerder sta je dan al op achterstand en in de verdediging. Zo is er de directeur van Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) die, in het kader van de industrie in het Eemsmondgebied, pleit voor een noodwet. En passant geeft hij daarbij aan dat er in de landbouw, die volgens hem verantwoordelijk is voor 50% van de stikstofuitstoot, oplossingen liggen. Gemakkelijk hoor, die verwijzing naar de landbouw. Liever chemie, blazers ed. dan een agrarisch, landelijk gebied? We zouden, juist in het Eemsmondgebied, toch samen dilemma's bespreken? De economie en ecologie moet in balans en we zouden toch kiezen voor gezamenlijk gedragen oplossingen? Maar blijkbaar wordt de concurrentieslag in het landelijk gebied stevig ingezet.

Natuurlijk innoveert en werkt de landbouw actief aan het bijdragen aan oplossingen. Deze resulteert in een vermindering van emissie van 68%! (bron: PBL). De landbouw werkt aan verdere mogelijkheden voor vermindering van stikstofemissie. Daarbij komen we tegenstellingen in wetgeving en cijfers tegen die een goede oplossing niet in de hand werken. Maatregelen ten bate van maatschappelijke wensen (o.a weidegang, grondgebonden landbouw) werken niet altijd mee aan het realiseren van klimaat en milieudoelstellingen. Daar zijn we mee aan de slag. LTO pakt, samen met de sector, die ontwikkeling met verve op. Kijk maar naar de resultaten die al geboekt zijn en die nog, via innovatie, zullen volgen. Want juist onze sector heeft belang bij duurzaamheid. Zodat onze kinderen en hun kinderen, ook boer kunnen zijn in balans met de omgeving. Feit is dat de Nederlandse landbouw kwalitatief de meest hoogwaardige voedselproductie heeft, met de laagste carbon footprint ter wereld. De Nederlandse economie draait voor 58% op landbouwproducten. En Nederland is de tweede agro-exporteur ter wereld. Toch knap.

En dan de berichtgeving door de NOS. Met drie ecologen tegelijk wijzen naar aanzienlijke krimp van de veestapel als oplossing van het stikstofvraagstuk. Hoe gemakkelijk. Zoals Strijker aangeeft: “Dat in de benadering van de NOS en het verdere verloop van de discussie steeds weer op zal duiken: als er een probleem is, welk probleem dan ook, dan heffen we de veehouderij op..”.
Uiteindelijk zal het gaan om politieke keuzes. Daarbij zullen risico’s voor partijbelangen, machten en krachten in de diverse gremia van het landelijk gebied en beïnvloeding in cijfers en emotie een grote rol gaan spelen. Inderdaad, werk aan de winkel, ook voor LTO. Maar ook voor de maatschappij en alle betrokkenen bij het landelijk gebied. Vraag u af welk landelijk gebied u, en de volgende generaties, zou willen ervaren en wat de effecten van keuzes zijn.

Want om in de dans om het landelijk gebied als muurbloempje te functioneren lijkt me een historische fout.

Alma den Hertog

Alma den Hertog

Boegbeeld Groningen. Regionaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Algemene zaken. Provinciaal aanspreekpunt voor Natuur & Fauna. Provinciaal aanspreekpunt voor Landelijk gebied. Provinciaal aanspreekpunt voor Markt & Maatschappij.

Naar alle weblogs van Alma den Hertog

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.