Mijn verlanglijstje

De winterperiode breekt aan. De dagen zijn kort en het is al vroeg donker. De eerste grondvorst trekt het land binnen, net als de goedheiligman en zijn in meer of mindere mate zwarte pieten.

Toch altijd wel een prestatie dat hij op zijn leeftijd nog zo verschrikkelijk veel mensen kan voorzien van een presentje. Dit jaar is het nog geen probleem, maar wellicht moet hij volgend jaar extra versterking inroepen. Ondanks de aanschaf van een snelle, nieuwe pk, zal ook Ozosnel volgend jaar nog maar 100 km per uur op de snelweg mogen. Wellicht moet Amerigo dan toch maar weer bijspringen en niet van zijn welverdiende pensioen genieten. Ook ik ontvang, net als al die andere kinderen, graag die zaken die op mijn lijstje staan. Hierbij mijn verlanglijstje voor dit jaar. Natuurlijk is een chocoladeletter altijd mooi meegenomen. Daarnaast vraag ik, op advies van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de volgende zaken.

  • Graag een aantal camera’s die ik zichtbaar op kan hangen.
  • Nog wat extra verlichting,
  • Gecertificeerde sloten en wat extra grendels voor op de deur.
  • Nog een goede erfafscheiding die mensen van mijn erf afhoudt.
  • Een aantal ‘verboden toegang’-bordjes, liefst met de tekst er nog bij waarop staat dat het betreden van het terrein gevaar oplevert voor dierenwelzijn en de volksgezondheid.

De factsheet “Dierenrechtenacties in de agrarische sector is er duidelijk over. Te gek voor woorden dat we onze bedrijven op deze manier zouden moeten inrichten. Als sector willen we juist open naar de samenleving staan en mensen welkom heetten op ons erf in plaats van af te laten schrikken door hekken, camera’s en verboden toegangsborden.

GDI
Van de hulpsinterklaas bij RVO ontving ik onlangs een brief dat mijn GLB-betaling binnenkort overgemaakt wordt. Fijn dat het geld nu ‘al’ komt. Dat heeft andere jaren zeker weleens veel langer geduurd. Het is bij mij, maar ik denk bij eenieder, een welkome betaling aan het einde van het jaar. Waarbij ik het nog steeds verbazingwekkend vind dat onze overheid zoveel tijd nodig heeft om zaken te beoordelen. Van de ondernemer wordt altijd gevraagd om heel strak binnen bepaalde tijdsvakken dingen te regelen. Maar de overheid kan herhaaldelijk uitstel vragen.

De roe voor Tennet
Wie zoet is krijgt lekkers, Tennet krijgt de roe. Afgelopen week heeft LTO Nederland het samenwerkingsakkoord met Tennet opgezegd. Ondanks vele inspanningen vanuit LTO, heeft de werkwijze van de netbeheerder telkens voor veel frustratie en onbegrip bij boeren geleid. Zes jaar geleden hebben LTO Nederland en Tennet samenwerkingsafspraken gemaakt. Bij de evaluatie in 2016 is er al gezegd dat er een oplossing moest komen voor een aantal knelpunten in de vergoedingssfeer. En dat er veel beter omgegaan moet worden met de grondeigenaren in het veld. Dit is helaas niet gebeurd. Ieder zal nu voor zich met Tennet in overleg moeten als er een kabel door de grond gaat, danwel er een mast geplaatst moet worden. Teleurstellend om te constateren dat afspraken over fatsoensnormen en omgangsvormen op het moment dat je te gast bent bij iemand op het erf, niet mogelijk zijn. Vijftig jaar geleden had Sinterklaas hier wel een oplossing voor geweten: een zakje zout in de schoen van die stoute Tennet, als teken dat meer wijsheid en beter gedrag noodzakelijk waren. Een goed idee om opnieuw in te voeren?!

Henk Smith

Henk Smith

Provinciaal aanspreekpunt Groningen. Regionaal aanspreekpunt voor Infrastructuur. Provinciaal aanspreekpunt voor Water & Bodem. Bestuurslid Beoordelingscommissie LTO Noord Fondsen.

Naar alle weblogs van Henk Smith

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.