Ecoloog versus boerenverstand

Afgelopen week was in de Friese Provinciale Staten bij een motie een meerderheid van stemmen die opriep de wolf te weren. Rechtse en gelovige partijen waren voor, links was tegen. Wat heeft de wolf überhaupt met politieke richting te maken, zou je denken. Het lijkt steeds vaker, althans zo voelt het, dat links tegen boeren is.

De wolf manifesteert zich meer in Nederland dan aanvankelijk de verwachtingen deden geloven. De ecoloog zegt dat de wolf zich nu eenmaal gedraagt als wolf. Het zou dan ook zomaar kunnen zijn dat dat juist de reden was dat 150 jaar geleden de laatste wolf is neergeschoten. Vroeger had je geen ecologen maar vast wel mensen die wisten wat ze deden en waarom.

Er zijn belangrijkere zaken in Nederland maar de discussie over de wolf geeft goed weer waar de gevoeligheden liggen op het platteland en met name op de gronden van de boer. Deze discussie komt dicht bij het predatiebeheer ter bescherming van weidevogels. Ook hier heb je te maken met politieke keuzes.

In een klein, druk bevolkt, intensief land als Nederland is de ‘natuur’ een beheersgebied, waar de natuur altijd dicht bij de mens staat en andersom. Dit is in bijna geen enkel ander land zo en daarom is het logisch dat het zijn eigen beleid hanteert.

Waar ik nu boos om word, is dat de mening van de boer totaal ondergeschikt lijkt te zijn. Nu de wolf in Nederland meer schapen heeft gedood en stress heeft veroorzaakt dan verwacht, spreekt Maurice La Haye van de zoogdiervereniging van het ‘onbeschermde schaap’ ‘dat we moeten leren leven met de wolf’.
Een docent van milieu en natuurfilosofie sprak dat leerlingen les moeten krijgen over de wolf voor een groter draagvlak. Nijmeegse studenten spraken in opdracht van de zoogdierenvereniging met deskundigen en politici uit binnen- en buitenland en gaven advies om vanaf januari 2022 geen schadevergoeding te verstrekken aan dierhouders die geen maatregelen nemen tegen de wolf. “Met preventieve maatregelen kunnen we de wolf geen schapen leren eten”, aldus de Nijmeegse universiteit.

Het boerenverstand is zoek. Met maatregelen bedoelt men het plaatsen van hoge elektrische hekken tot 6/7 draden hoog. En ‘s avonds de dieren binnenhalen. Hieruit blijkt dat men geen idee heeft van de praktijk en stelt u zich het landschap voor met vele percelen met hoge elektrische hekken, nog afgezien van het werk en wat dat kost. Alle andere dieren in de natuur die hier last van hebben en verstrikt raken, schijnen er niet toe te doen. En het welzijn en gevoel van de boer is helemaal van ondergeschikt belang, niet te geloven hoe er over ons wordt gesproken in deze context. En het leven van een schaap? Ach, dat wordt toch al geslacht, zo wordt er gesproken.

Waar is het nuchtere boerenverstand en de praktische kennis? Het is niet zozeer de wolf die ons boos maakt maar hoe er over gesproken wordt en het boerengevoel dat er niet toe doet. Men heeft geen idee! Leerlingen zouden moeten leren waar hun voedsel vandaan komt en dat gezond en veilig voedsel geproduceerd wordt door dieren die goed en diervriendelijk verzorgd worden door boerenfamilies.

In Friesland komt een gebiedscommissie, ik ben benieuwd wie daar zitting in gaan nemen. Zouden de schapenboeren in dezelfde verhouding toetreden of krijgen de ecologen de overhand?

Voor u een goede zomer toegewenst. Nu een verre vliegreis niet hip is, kan een camping nabij een bos waar een wolf zich kan bevinden, ook best spannend zijn.

Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.